Thị trường

Hơn 1.400 xe ô tô công dư thừa chưa có phương án xử lý

(VNF) – Tổng số xe công dôi dư là 5.908 chiếc, trong đó có 4.506 chiếc đã có phương án xử lý, 1.402 chiếc còn lại các địa phương, đơn vị vẫn chưa báo cáo phương án.

Hơn 1.400 xe ô tô công dư thừa chưa có phương án xử lý

Theo thống kê, hiện có khoảng gần 6.000 xe ô tô công dư thừa

Theo báo cáo "Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2016" của Chính phủ, có 28/44 bộ, cơ quan Trung ương và 51/63 địa phương sau khi rà soát, sắp xếp phải thực hiện báo cáo xử lý số xe dôi dư và thanh lý xe ô tô.

Kết quả thống kê cho thấy, tổng số xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư xác định đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương tại thời điểm Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực (ngày 21/9/2015) là 5.908 xe.

Trong đó, số xe đã có phương án xử lý là 4.506 chiếc (điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu 2.868 chiếc; các bộ, ngành, địa phương đã quyết định thanh lý 1.638 chiếc). Số xe dôi dư bộ, ngành, địa phương cần phải xử lý nhưng chưa báo cáo phương án xử lý là 1.402 chiếc.

Kết quả thanh lý xe ô tô của các Bộ, ngành, địa phương (theo số liệu báo cáo của 24/28 bộ, cơ quan Trung ương cùng 30/51 địa phương và số liệu cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước của 14 địa phương) cho biết: trong số 1.638 xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư đã có quyết định thanh lý, có 500 xe đã hoàn thành việc thanh lý theo hình thức bán, thu tiền nộp ngân sách.

Bên cạnh đó, có 86 xe thanh lý theo hình thức chuyển đổi công năng sử dụng, chuyển sang làm mô hình học cụ, sửa chữa ô tô, dạy nghề và 1.052 xe đang triển khai các bước quy trình thanh lý.

Hơn 1.400 xe công dư thừa chưa có phương án xử lý ảnh 1

Vẫn còn hơn 1.400 xe ô tô công "chờ" phương án xử lý

Báo cáo của Chính phủ  đánh giá việc mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện làm việc, nhất là ô tô công đã có những chuyển biến rõ rệt, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm. Các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh thực hiện việc rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm; phương thức trang bị chủ yếu vẫn là mua sắm, đầu tư từ ngân sách, chậm được đổi mới; việc xử lý tài sản còn xảy ra thất thoát, lãng phí, nhất là đối với xe ô tô công (như bán thanh lý không qua đấu giá…);

Vẫn còn tình trạng đầu tư, trang bị tài sản, thiết bị làm việc không phù hợp với nhu cầu, dẫn đến không sử dụng hoặc ít sử dụng, gây lãng phí, mua sắm công không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, xác định giá gói thầu cao không hợp lý, dẫn đến giá mua sắm cao bất hợp lý (như mua sắm vật tư, thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh…).

Tin mới lên