Tài chính

Hơn 40.200 tỷ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi, chiếm gần 50% tổng nợ

(VNF) - Đến cuối tháng 12/2019, cả nước có khoảng 80.800 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 5,9% so với thời điểm cuối năm 2018. Trong đó, nợ có khả năng thu là hơn 40.600 tỷ đồng, chiếm hơn 50% số thuế nợ, tăng gần 5% so với thời điểm năm trước. Số nợ không có khả năng thu hồi là hơn 40.200 tỷ đồng, chiếm gần 50% và tăng hơn 7% so với năm trước.

Hơn 40.200 tỷ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi, chiếm gần 50% tổng nợ

Hơn 40.200 tỷ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi, chiếm gần 50% tổng nợ. (Ảnh minh hoạ)

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019, theo đó hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa có mức tăng trưởng cao.

Thu ngân sách trung ương và địa phương đều vượt dự toán, thu ngân sách trung ương vượt 4%, ngân sách địa phương vượt 16%. Trong đó 30 địa phương vượt trên 20% dự toán, 14 địa phương vượt từ 10 đến 20% dự toán, 17 địa phương vượt 10% dự toán…

Trong năm 2019, Bộ tài chính đã tập trung thanh kiểm tra các lĩnh vực thu, chi ngân sách Nhà nước, sử dụng vốn đầu tư, quản lý tài chính doanh nghiệp, chống buôn lậu… Qua đó, cơ quan này kiến nghị xử lý tài chính hơn 71.700 tỷ đồng, kiến nghị thu nộp ngân sách hơn 25.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động thu nộp đã được thực hiện là 17.200 tỷ đồng.

Trong năm 2019, cơ quan thuế cũng thực hiện thu hồi được hơn 35.000 tỷ đồng nợ thuế từ năm 2018 chuyển sang. Về tổng số nợ thuế nội địa, đến cuối tháng 12/2019, cả nước có khoảng 80.800 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 5,9% so với thời điểm cuối năm 2018.

Trong đó, nợ có khả năng thu là hơn 40.600 tỷ đồng, chiếm hơn 50% số thuế nợ, tăng gần 5% so với thời điểm năm trước. Số nợ không có khả năng thu hồi là hơn 40.200 tỷ đồng, chiếm gần 50% và tăng hơn 7% so với năm trước. Cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi hơn 990 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Liên quan đến vấn đề nợ thuế, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, với đa số đại biểu tán thành, mới đây Quốc hội đã thông qua nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được thông qua với tỷ lệ tán thành 91,3% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo nghị quyết, đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp dưới đây, phát sinh trước ngày 1/7/2020 mà không có khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, đó là người nộp thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể.

Cùng với đó, người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản; người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

Ngoài ra, người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế;

Bên cạnh đó là những người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán cũng là đối tượng được xử lý nợ.

Tin mới lên