Tài chính

Hơn 63,2 triệu cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh VIP lên sàn UPCoM

Ngày 12/4, hơn 63,2 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP (mã chứng khoán VGR) đã được giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 632 tỷ đồng.

Hơn 63,2 triệu cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh VIP lên sàn UPCoM

Cổ phiếu cảng Xanh VIP đã chính thức được giao dịch với mã VGR.

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP thành lập vào năm 2014 với 2 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Vinconship Corp) và Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu VIPCO với số vốn điều lệ là 450 tỷ đồng.

Công ty kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng hóa, lưu giữ container trên cơ sở khai thác cảng với quyền sử dụng đất diện tích 152.700.000m2 tại Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Tới năm 2014 công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201579242 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp, với vốn điều lệ 632,5 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là bốc xếp hàng hóa và lưu giữ container.

Năm 2016, doanh thu từ dịch vụ bốc xếp hàng hóa của công ty là 264,7 tỷ đồng, đến năm 2017 là 501 tỷ đồng (tăng 54,81% so với năm 2016). Tỷ trọng doanh thu của dịch vụ bốc xếp hàng hóa đới với tổng doanh thu của công ty là 76%.

Dịch vụ lưu giữ container của công ty được khai thác trên diện tích 20 ha có thế chứa tối đa 12.000 Teus, phân chia các khu vực nhập – xuất hàng, kiểm hóa, đóng rút, điện lạnh (khu điện lạnh có thể tiếp nhận 1.500 container cùng một thời điểm). Hiện tại hoạt động lưu trữ container chiếm trung bình 58,3% diện tích bãi, doanh thu từ hoạt động này năm 2017 đạt hơn 3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017:

Chỉ tiêu20162017
Vốn chủ sở hữu 594,44 745,95
Doanh thu thuần 335,08 539,29
Lợi nhuận sau thuế 26,64 96,1
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%) 4,82 14,34
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%) 8,55 17,82
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)2,11 7,16
Giá trị sổ sách (VNĐ/CP) 10.338 11.794
Tỷ lệ cổ tức (%) - -

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Doanh thu thuần (tỷ đồng) 3300
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 560
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 19,6
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 17,39
Cổ tức (%) -

Nguồn: CTCP Cảng Xanh VIP

Tin mới lên