M&A

Hơn 7,4 triệu cổ phần sẽ được đấu giá trên HNX trong tháng 3

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết trong tháng 3 sẽ có khoảng 7,42 triệu cổ phần của 4 doanh nghiệp được mang ra đấu giá.

Hơn 7,4 triệu cổ phần sẽ được đấu giá trên HNX trong tháng 3

4 doanh nghiệp nói trên gồm: Công ty cổ phần Lilama 69-1 và Công ty cổ phần Lilama 18, Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3. 

Trước đó, riêng tháng 2, tại HNX đã diễn ra 5 phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cấp nước Cửa Lò, Công ty cổ phần Lilama 10, Công ty cổ phần Lilama 69 - 3. 

Tổng khối lượng cổ phần chào bán trong tháng 2 đạt hơn 25,6 triệu đơn vị, khối lượng đặt mua đạt hơn 63,4 triệu cổ phần, gấp 2,48 số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 20,8 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 81%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 490 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 282 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 98 tỷ đồng. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, HNX đã tổ chức 6 phiên đấu giá, tất cả là các phiên đấu giá thoái vốn.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 26,3 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 21,4 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 81,5%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 6 phiên đấu giá đạt hơn 497,6 tỷ đồng.

Từ khoá: đấu giá, thoái vốn,
Tin mới lên