Tài chính

Hơn 800 tỷ đồng được nộp về NSNN nhờ thanh tra, kiểm tra trong ngành tài chính

Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Tài chính trong quý I/2021 đã thu được những kết quả khả quan bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Hơn 800 tỷ đồng được nộp về NSNN nhờ thanh tra, kiểm tra trong ngành tài chính

Hơn 800 tỷ đồng được nộp về NSNN nhờ thanh tra, kiểm tra trong ngành tài chính.

Kiến nghị xử lý hơn 12 nghìn tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong quý I/2021 Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.716 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 1.770 vụ. Từ đó kiến nghị xử lý về tài chính hơn 12 nghìn tỷ đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 2.228 tỷ đồng; kiến nghị khác 9.826 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 399 tỷ đồng). Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 814,4 tỷ đồng.

Để có kết quả này, ngay từ những tháng đầu quý I/2021, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin, bố trí lực lượng để chuẩn bị triển khai kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19; đôn đốc hoàn thiện, lưu hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra kết thúc cuối năm 2020.

Cụ thể, trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ Tài chính lưu hành 8 kết luận thanh tra chuyên ngành; kiến nghị xử lý về tài chính 4.896 tỷ đồng.

Đối với thanh tra hành chính, Thanh tra Bộ Tài chính đã lưu hành 2 kết luận Thanh tra hành chính; kết quả kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 15,6 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm trong quản lý, thực hiện chính sách chế độ về tài chính, ngân sách như: kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực...

Đồng thời, Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án...

Kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Hướng tới hiện đại hóa trong thanh tra, kiểm tra

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra để làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để, đồng thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục đối với những kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra và các đơn vị không nghiêm túc thực hiện.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng sẽ tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong nội bộ ngành Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan chức năng khác như cơ quan cảnh sát điều tra, Ngân hàng Nhà nước... nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế (hành vi gian lận để chiếm đoạt tiền thuế, trốn thuế...) và các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các chất gây nghiện.

Đáng chú ý, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ tiếp tục được cải cách và hiện đại hóa; tăng cường đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý rủi ro và các phần mềm phân tích, phân loại đối tượng nộp thuế, kê khai hải quan theo mức độ rủi ro nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi gian lận; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra ngành Tài chính.

Đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu và có kỹ năng thanh tra, kiểm tra để đảm bảo lực lượng thanh tra là lực lượng đi đầu trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong ngành Tài chính.

Xem thêm: Giá đất sôi sục khắp nơi, thu ngân sách từ nhà-đất đạt gần 45.000 tỷ đồng

Tin mới lên