Học thuật

Hợp đồng lao động là gì? Tìm hiểu thêm về hợp đồng lao động

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hợp đồng lao động (employment contract) là gì? Tìm hiểu thêm về hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động là gì? Tìm hiểu thêm về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động (employment contract) là hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động (doanh nghiệp hoặc tổ chức).

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động (employment contract)hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động (doanh nghiệp hoặc tổ chức). Nó nêu rõ các điều kiện chi phối mỗi quan hệ lao động như công việc cần làm, thời gian làm việc, tiền lương, phúc lợi...

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tìm hiểu thêm về hợp đồng lao động

Các loại hợp đồng lao động

Theo Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động có 3 loại:

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Điều kiện Đơn phương chấm dứt hội đồng lao động

Hợp đồng mùa vụ: Phải có lý do theo khoản 1 Điều 37 và báo trước ít nhất 03 ngày làm việc.

Hợp đồng xác định thời hạn: Phải có lý do theo khoản 1 Điều 37 và báo trước ít nhất 30 ngày.

Hợp đồng không xác định thời hạn: Không cần lý do, báo trước 45 ngày.

Tin mới lên