Tài chính

HoREA đề nghị ‘phá trần’, cho doanh nghiệp được phát hành trái phiếu 4 lần/năm

(VNF) – Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) cho rằng không nhất thiết phải quy định khoảng cách tối thiểu 6 tháng giữa 2 đợt phát hành trái phiếu. Hiệp hội này đề nghị cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 4 lần/năm.

HoREA đề nghị ‘phá trần’, cho doanh nghiệp được phát hành trái phiếu 4 lần/năm

HoREA đề nghị ‘phá trần’, cho doanh nghiệp được phát hành trái phiếu 4 lần/năm

Theo HoREA, năm 2019, đã có hơn 210 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với hơn 900 lượt phát hành, tổng giá trị phát hành gần 297.000 tỷ đồng (tăng 32% so với năm 2018). Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 10,93% GDP.

Tính riêng lĩnh vực bất động sản, các doanh nghiệp đã phát hành 106.500 tỷ đồng, chiếm khoảng 38%; kỳ hạn bình quân 3,7 năm; lãi suất bình quân 10,3%/năm, một số doanh nghiệp có lãi suất 12 - 14%/năm, cá biệt Công ty H.H có lãi suất trái phiếu 20%/năm. Tỷ lệ phát hành trái phiếu thành công của doanh nghiệp bất động sản đạt 88,1%.

Bước sang tháng 1/2020, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 13.374 tỷ đồng; trong đó, doanh nghiệp bất động sản đã phát hành 7.364 tỷ đồng, chiếm đến 55%.

Phân tích kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp, HoREA cho hay có 84,2% số doanh nghiệp phát hành trái phiếu có tổng giá trị trái phiếu dưới 3 lần vốn chủ sở hữu.

Chỉ có 28/177 doanh nghiệp, chiếm 15,8%, có giá trị trái phiếu phát hành vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, đáng lưu ý là có đến 11 doanh nghiệp vượt 50 lần (chiếm tỷ lệ 6,2%) và có 06 doanh nghiệp vượt 100 lần (chiếm tỷ lệ 3,38%) vốn chủ sở hữu.  

Về lãi suất, một số doanh nghiệp bất động sản có lãi suất trái phiếu 12 - 14%/năm, cao hơn mức lãi suất trái phiếu bình quân, cá biệt có doanh nghiệp có lãi suất trái phiếu ở mức tối đa là 20%/năm.

Tuy nhiên, HoREA vẫn cho rằng dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018 (quy định về trái phiếu doanh nghiệp) cần bỏ Khoản (1.h) Điều 10 – vốn quy định dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành không vượt quá 3 lần vốn chủ sở hữu.

Lý lẽ của HoREA là thống kê cho thấy có 84,2% doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới 3 lần vốn chủ sở hữu, chỉ có 15,8% doanh nghiệp vượt 3 lần. Ngoài ra “tổng giá trị phát hành trái phiếu phụ thuộc vào nhu cầu vốn của từng loại hình doanh nghiệp”, nên Chính phủ không nên “áp trần” 3 lần.

Ngoài đề nghị “dỡ trần” nêu trên, HoREA cũng đề nghị tăng số lần phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm. Cụ thể, Nghị định 163/2018 quy định khoảng cách giữa 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp tối thiểu là 6 tháng. HoREA cho rằng các doanh nghiệp lớn thường có nhiều dự án, có nhu cầu huy động vốn cao, do đó quy định 6 tháng là không cần thiết.

Hiệp hội này đề nghị sửa đổi quy định trên theo hướng cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 4 lần/năm, thời điểm phát hành do doanh nghiệp quyết định.

Hiện, nhà chức trách chưa có bình luận gì về những đề xuất này của HoREA.

Tin mới lên