Thị trường

HoREA: đề xuất doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư, không được kinh doanh bất động sản

(VNF) - Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa gửi văn bản đến Quốc hội để góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

HoREA: đề xuất doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư, không được kinh doanh bất động sản

HoREA: đề xuất doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư, không được kinh doanh bất động sản (ảnh minh họa)

Ngày 27/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Việc cấm doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bất động sản nhận được một số ý kiến góp ý từ các đại biểu Quốc hội. Theo dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm... không được kinh doanh bất động sản, đầu tư chứng khoán phái sinh, kim loại quý, đá quý, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài...

Theo văn bản mới được gửi đến Quốc hội, HoREA tán thành việc bãi bỏ quy định về việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để "kinh doanh bất động sản", nhưng đề nghị cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để "đầu tư bất động sản" theo quy định của Chính phủ để phù hợp với Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị “Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”, đến 2035 nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm chiếm 20% - 30% tổng nguồn vốn đầu tư dài hạn; đến 2045 nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm chiếm 30% - 50% tổng nguồn vốn đầu tư dài hạn và quyết định nhiệm vụ, giải pháp “Hoàn thiện các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm, khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế”. 

Việc cho phép doanh nghiệp bảo hiểm dùng vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ để đầu tư tài chính, đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản vẫn đảm bảo phù hợp với quy định không cho phép doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để kinh doanh bất động sản.

Về mức vốn mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, mức tối đa 10% đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tối đa 20% đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Điều 62 Nghị định 73/2016/NĐ-CP là phù hợp và vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư, bảo đảm tính an toàn, hiệu quả và thanh khoản.

Tin mới lên