Đô thị

HoREA đề xuất giao 2% phí bảo trì chung cư cho công ty công ích quản lý

(VNF) - Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa có kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư. Theo đó, HoREA đề xuất công ty dịch vụ công ích mà chung cư đóng trên địa bàn sẽ thu, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, dưới sự giám sát của ban quản trị.

HoREA đề xuất giao 2% phí bảo trì chung cư cho công ty công ích quản lý

HoREA đề xuất giao 2% phí bảo trì chung cư cho công ty công ích quản lý

Theo HoREA, Khoản (2.a) Điều 85 Luật Nhà ở quy định thời hạn bảo hành đối với chung cư tối thiểu là 60 tháng. Như vậy, sau khi kết thúc thời hạn bảo hành thì chuyển sang giai đoạn thực hiện công tác bảo trì nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Khoản (1.a) Điều 108 Luật Nhà ở quy định người mua nhà, thuê mua nhà phải đóng 2% giá trị căn hộ khi nhận bàn giao nhà. Luật Nhà ở và Luật Xây dựng quy định về công tác bảo trì nhà chung cư nhằm đảm bảo chất lượng công trình và sự an toàn của cư dân.

HoREA cho rằng mức thu kinh phí bảo trì 2% là cần thiết để có nguồn tài chính thực hiện công tác bảo trì chung cư, theo quy trình bảo trì đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo kế hoạch hàng năm của hội nghị nhà chung cư hoặc khi có sự cố bất ngờ.

Tuy nhiên, quy định thời điểm đóng phí bảo trì chung cư 2% khi nhận bàn giao nhà thì không hợp lý và tạo thêm gánh nặng cho người mua nhà. Bởi lẽ, tại thời điểm đóng kinh phí bảo trì thì nhà thầu thi công vẫn còn trách nhiệm bảo hành nhà chung cư.

Do đó, HoREA kiến nghị người mua nhà đóng kinh phí bảo trì 2% tại thời điểm hội nghị nhà chung cư đã bầu ban quản trị. Kinh phí bảo trì 2% được chia đều trong 60 tháng, nộp vào tài khoản tiền gửi ngân hàng của ban quản trị chung cư.

Phương án 2 là công ty dịch vụ công ích của quận huyện mà chung cư đóng trên địa bàn sẽ thu, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư, dưới sự giám sát của ban quản trị nhà chung cư.

HoREA cũng cho rằng quy định ban quản trị được tổ chức theo mô hình tự quản, theo quy định của Luật Nhà ở, được vận hành theo mô hình ban chủ nhiệm hợp tác xã hoặc hội đồng quản trị công ty cổ phần là phù hợp và tốt nhất là tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban điều hành khu phố là trưởng hoặc phó ban quản trị nhà chung cư.

HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2016/TT-BXD để cơ cấu tổ trưởng dân phố, hoặc trưởng ban điều hành khu phố (có thể không phải là chủ sở hữu chung cư) làm phó ban quản trị nhà chung cư, trừ trường hợp đã được bầu làm trưởng ban quản trị nhà chung cư.

Tin mới lên