Tài chính

HoSE bổ sung FLC vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

(VNF) - Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

HoSE bổ sung FLC vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

HoSE bổ sung FLC vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, mã chứng khoán FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

HoSE cho biết việc bổ sung mã chứng khoán FLC vào danh sách trên là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là số âm.

Trước đó, ngày 29/8, Tập đoàn FLC đã có báo cáo giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất sau soát xét của công ty thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2020 của Tập đoàn FLC đạt gần 6.490 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, lỗ sau thuế của FLC là 2.790 tỷ đồng.

Theo giải trình của Tập đoàn FLC, nguyên nhân của sự chênh lệch này là do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid.

Tập đoàn FLC cho biết mặc dù doanh thu 6 tháng đầu năm tăng nhẹ tuy nhiên giá vốn bán hàng bao gồn chi phí nhân công, thuê tàu bay, nhiên liệu, thuê văn phòng, căn hộ... của mảng kinh doanh hàng không, khách sạn và du lịch tăng 40%.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin mới lên