Tài chính

HoSE cùng với các công ty chứng khoán thử nghiệm giao dịch lô lẻ

(VNF) - Đại diện HoSE cho biết sau khi có kết quả thử nghiệm thành công, HoSE sẽ báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam để xin chủ trương triển khai chính thức.

HoSE cùng với các công ty chứng khoán thử nghiệm giao dịch lô lẻ

HoSE cùng với các công ty chứng khoán thử nghiệm giao dịch lô lẻ

Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc thử nghiệm toàn thị trường triển khai giao dịch lô lẻ.

Đại diện HoSE cho biết sau khi có kết quả thử nghiệm thành công, HoSE sẽ báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam để xin chủ trương triển khai chính thức.

Theo văn bản của HoSE gửi các công ty chứng khoán thành viên, thời gian thử nghiệm giao dịch lô lẻ toàn thị trường đến các công ty chứng khoán diễn ra từ ngày 9/5 đến 20/5/2022. HoSE cũng yêu cầu sau khi kết thúc thử nghiệm, công ty chứng khoán gửi báo cáo kết quả về HoSE trước ngày 25/5/2022.

Trước đó, HoSE đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-SGDHCM ngày 30/12/2020 về việc sửa đổi Quy định về thời gian giao dịch, biên độ giao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại sàn này.

Theo đó, đơn vị giao dịch lô chẵn áp dụng tại HoSE sẽ là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF và chứng quyền, thay vì lô 10 cổ phiếu như trước đó. Thời gian chính thức áp dụng quy định bắt đầu từ ngày thứ Hai, ngày 4/1/2021.

Việc nâng lô thời điểm đó được cho là giải pháp tạm thời nhằm giảm tải tình trạng nghẽn lệnh. Tuy nhiên sau đó, cơ quan quản lý lại cho rằng việc quay trở lại lô 10 cổ phiếu không phù hợp với phổ thông mà tiếp tục áp dụng lô 100 cổ phiếu để theo chuẩn thế giới và sẽ có cơ chế để nhà đầu tư bán được lô lẻ cổ phiếu đang nắm giữ.

Trên thực tế, nhiều công ty chứng khoán cũng đã có cơ chế bán lô lẻ nhưng quy trình chưa thuận tiện và mức giá được phép bán chưa làm hài lòng các nhà đầu tư.

Tin mới lên