Tài chính

HoSE đưa cổ phiếu Địa ốc First Real (FIR) vào diện cảnh báo từ 16/6

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa Quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) vào diện cảnh báo từ ngày 16/6/2022.

HoSE đưa cổ phiếu Địa ốc First Real (FIR) vào diện cảnh báo từ 16/6

HoSE đưa cổ phiếu Địa ốc First Real (FIR) vào diện cảnh báo từ 16/6.

HoSE cho biết lý do là công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 37, quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của HĐTV Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Niên độ tài chính của First Real diễn ra từ 01/10-30/09.

Về tình hình kinh doanh, First Real mới đây công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 cho biết trong 6 tháng từ 1/10/2021 đến 31/3/2022, công ty ghi nhận doanh thu tăng 152,8% so với cùng kỳ lên 168,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 54,71 tỷ đồng lên 57,06 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 188,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 84,18 tỷ đồng lên 128,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 47,3%, tương ứng giảm 3,99 tỷ đồng về 4,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,7%, tương ứng tăng thêm 22,29 tỷ đồng lên 50,61 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của First Real tăng 39,5% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 250,37 tỷ đồng lên 883,8 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 31/3/2022, hàng hóa bất động sản tăng từ 82,2 tỷ đồng lên 288,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 206,5 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là dự án khu dân cư An Phú ghi nhận 228 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

First Real cho hay công ty đã sử dụng một số quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại Dự án Khu dân cư An Phú, phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với giá trị sổ sách 63 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng.

Được biết ngày 6/6, First Real đã chốt danh sách cổ đông để lập danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức vào khoảng cuối tháng 6 - đầu tháng 7/2022.

Trước đó, ngày 18/2, First Real đã chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức từ ngày 21/3 đến muộn nhất 31/3/2022. Tuy nhiên, sau đó công ty thông báo hủy danh sách với lý do có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo cho đại hội.

Điều 19, Điều lệ năm 2021 của First Real quy định: “ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm 1 lần và phải được tổ chức trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Thêm nữa, theo Điều 139, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ vào luật và Điều lệ của First Real, công ty đã chậm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Được biết năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và 3 lần kết quả 2021. Bên cạnh đó, First Real cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 270 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Tin mới lên