Tài chính

HoSE đưa cổ phiếu FLC Stone (AMD) vào diện cảnh báo

(VNF) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (HoSE: AMD) vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/9/2022.

HoSE đưa cổ phiếu FLC Stone (AMD) vào diện cảnh báo

HoSE đưa cổ phiếu FLC Stone (AMD) vào diện cảnh báo.

Lý do HoSE đưa ra là AMD chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, ngày 9/9, AMD đã bị cắt margin do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2022 quá 5 ngày kể từ thời điểm hết hạn công bố (ngày 31/8/2022).

Ngày hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng đã có thông báo về việc cổ phiếu KLF của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất khẩu CFS và ART của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS bị đưa vào diện bị cảnh báo. Lý do là doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Quy định áp dụng theo Điểm g Khoản 1 Điều 37 quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31.3.2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

HNX đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất khẩu CFS và Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS phải giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phụ tình trạng này.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

 

Tin mới lên