Tài chính

HoSE nhắc nhở ITA xác minh và công bố thông tin liên quan đến việc mở thủ tục phá sản

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở và yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo, HoSE: ITA) công bố thông tin liên quan đến các quyết định của Tòa án nhân dân TP. HCM về việc mở thủ tục phá sản của công ty.

HoSE nhắc nhở ITA xác minh và công bố thông tin liên quan đến việc mở thủ tục phá sản

HoSE nhắc nhở ITA xác minh và công bố thông tin liên quan đến việc mở thủ tục phá sản.

Cụ thể trong văn bản gửi ITA, HoSE cho biết sau khi nhận được thông tin liên quan đến việc mở thủ tục phá sản ITA của Tòa án Nhân dân TP. HCM từ Quản tài viên, ngày 23/5, HoSE đã gửi công văn yêu cầu ITA xác minh và công bố thông tin.

Sau quá trình trao đổi bằng văn bản, đến ngày 14/6, HoSE cho biết đã có cuộc họp với đại diện ITA để làm rõ yêu cầu thực hiện công bố thông tin các quyết định của Tòa án theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, HoSE cho biết vẫn chưa nhận được công bố thông tin từ phía công ty.

Văn bản của HoSE cũng nêu rõ, một số trang thông tin điện tử đăng tải và đề cập quyết định mở thủ tục phá sản ngày 25/1/2018 của Tòa án Nhân dân TP. HCM và quyết định ngày 15/4/2022 chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản cho ITA.

Căn cứ theo Thông tư 155 và Thông tư 96, HoSE tiếp tục nhắc nhở và yêu cầu ITA xác nhận thông tin và công bố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được công văn này, các quyết định của Tòa án theo quy định cùng những thông tin có liên quan đến quá trình xử lý vụ việc trong những năm qua để đảm bảo quyền lợi của cổ đông được tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ phía ITA.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, tại báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/12/2018 của Công ty Tân Tạo đã được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Tân Tạo xác định tổng nợ phải trả là 2.621.095.621.532 đồng; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.951.234.217.981 đồng và các khoản phải thu dài hạn là 2.322.834.993.801 đồng.

Tại đại hội này, ban lãnh đạo Công ty Tân Tạo cũng không có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Do sự không hợp tác cung cấp danh sách chủ nợ, người mắc nợ, danh sách tài sản của Công ty Tân Tạo cho tòa án, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nên đến nay quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thể lập được danh sách người mắc nợ, Bảng kê tài sản theo quy định tại Điều 65, Điều 68 Luật phá sản năm 2014.

Việc Công ty Tân Tạo hơn 4 năm từ khi có quyết định mở thủ tục phá sản đã không có bất kỳ việc báo cáo nào trong các giao dịch của mình trong khi phát sinh rất nhiều hoạt động như nêu trên sẽ dẫn đến rất nhiều giao dịch được thực hiện trong hơn 4 năm đó phải đối diện nguy cơ bị đình chỉ thực hiện, khôi phục lại tình trạng ban đầu sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của rất nhiều đối tác, các cá nhân tổ chức có liên quan.

Ngoài ra, việc chậm trễ công khai Quyết định mở thủ tục phá sản Công ty Tân Tạo được cho là sẽ càng làm phát sinh thêm nhiều thiệt hại cho các đối tác giao dịch với Công ty Tân Tạo và làm phức tạp thêm các vấn đề cần giải quyết.

Chính vì tính chất phức tạp của vụ việc nên vừa qua, TAND TP. HCM đã chỉ định thêm quản tài viên Chu Minh Đức thuộc Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Sen Việt (Công ty Sen Việt) làm Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản cho Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo theo quyết định số 22/2022/QĐ-CĐ ngày 15/4/2022.

Sau khi được TAND TP. HCM chỉ định bổ sung làm Quản tài viên trong giải quyết phá sản Công ty Tân Tạo, Quản tài viên Chu Minh Đức đã có các công văn gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, HoSE yêu cầu công bố công khai thông tin mở thủ tục phá sản Công ty Tân Tạo để các nhà đầu tư chứng khoán biết thông tin để thực hiện các quyền của mình trong vai trò cổ đông Công ty Tân Tạo, cũng như để các cơ quan quản lý về chứng khoán thực hiện các công việc liên quan đễn lĩnh vực của mình như: xử phạt Công ty Tân Tạo về hành vi che giấu thông tin; hạn chế giao dịch hoặc hủy niêm yết do Công ty Tân Tạo bị mở thủ tục phá sản phải được đặt dưới sự giám sát của thẩm phán, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản...

Tin mới lên