Tài chính

HoSE nhắc TTF nghiêm túc công bố thông tin vụ 'bán chui' 12,6 triệu cổ phiếu quỹ

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) đã bán 12,6 triệu cổ phiếu quỹ từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2021 thông qua khớp lệnh, nhưng không công bố thông tin theo quy định.

HoSE nhắc TTF nghiêm túc công bố thông tin vụ 'bán chui' 12,6 triệu cổ phiếu quỹ

HoSE nhắc nhở và đề nghị Gỗ Trường Thành (TTF) nghiêm túc công bố thông tin vụ 'bán chui' 12,6 triệu cổ phiếu quỹ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở về việc không công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Gỗ Trường Thành.

Theo đó, HoSE cho biết căn cứ quy định tại Điều 44 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015; khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; điểm 1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015; và điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Gỗ Trường Thành đã không công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ, thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết có liên quan theo quy định.

HoSE nhấn mạnh: “Nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị Gỗ Trường Thành nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán”.

Được biết, ngày 10/6, HoSE đã nhận được các tài liệu công bố thông tin, giải trình về giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Gỗ Trường Thành.

Theo đó, Gỗ Trường Thành cho biết đã bán 12,6 triệu cổ phiếu quỹ từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2021 thông qua khớp lệnh. Sau giao dịch, doanh nghiệp còn nắm giữ 15.815 cổ phiếu quỹ.

Về quá trình diễn ra sự việc, Gỗ Trường Thành cho biết, trong năm 2020, công ty nhận hơn 12,6 triệu cổ phiếu TTF từ gia đình ông Võ Trường Thành nhằm mục đích khắc phục một phần thiệt hại. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao, Gỗ Trường Thành đã có văn bản gửi đến các cơ quan quản lý để xin hướng dẫn hạch toán số cổ phiếu này.

Đến ngày 15/12/2020, Gỗ Trường Thành đã có công văn gửi Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính xin hướng dẫn việc hạch toán số cổ phiếu đã nhận từ gia đình ông Võ Trường Thành.

Đến ngày 15/01/2021, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán thuộc Bộ Tài chính đã hướng dẫn Gỗ Trường Thành hạch toán số cổ phiếu nhận bồi thường vào cổ phiếu quỹ của Công ty.

Tuy nhiên, từ tháng 8-12/2020, Gỗ Trường Thành đã bán gần 8,9 triệu cổ phiếu TTF nhận được từ gia đình ông Võ Trường Thành nói trên. Đến tháng 3/2021, Công ty tiếp tục bán thêm hơn 3,7 triệu cổ phiếu còn lại từ số cổ phiếu được bồi thường. Tất cả giao dịch đều được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn.

Sau giao dịch, số cổ phiếu quỹ còn lại của Gỗ Trường Thành là 15.815 cổ phiếu và vẫn được giữ cho đến nay. Đây là số cổ phiếu quỹ của công ty có từ trước khi nhận bồi thường.

Giải trình về việc bán hơn 12,6 triệu cổ phiếu quỹ nhưng không công bố thông tin, Gỗ Trường Thành cho rằng, bản chất của việc ông Võ Trường Thành chuyển giao cổ phiếu là nhằm khắc phục thiệt hại chứ không phải giao dịch mua bán thông thường.

“Bản chất của việc chuyển giao cổ phiếu từ gia đình ông Võ Trường Thành sang cho TTF là sự bồi thường thiệt hại chủa cổ đông cho công ty, nhằm khắc phục một phần thiệt hại. Chúng tôi cho rằng nghiệp vụ này không phải là mua bán cổ phiếu giữa 2 bên theo giao dịch mua bán cổ phiếu thông thường.

Công ty chúng tôi chỉ nghĩ rằng đây là tài sản mà gia đình ông Võ Trường Thành chuyển giao nhằm khắc phục, bồi thường thiệt hại cho công ty. Do đó, công ty chủ trương sẽ bán các tài sản nêu trên nhằm hoàn tất việc khắc phục một phần thiệt hại của gia đình ông Võ Trường Thành. Công ty không có chủ trương mua lại cổ phiếu quỹ hoặc giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vì vậy, công ty chúng tôi không nhận thức được khi bán số cổ phiếu đã nhận này phải báo cáo HoSE và công bố thông tin theo quy định”, văn bản giải trình của Gỗ Trường Thành cho hay.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 536,29 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ 2021 và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,54 tỷ đồng, cải thiện hơn so với khoản lỗ 39,28 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dù có lãi nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TTF lại âm 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 44,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Gỗ Trường Thành vẫn còn lỗ lũy kế đến hơn 3.037 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2022.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành giảm 2,1% so với đầu năm về 2.780 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 890 tỷ đồng, chiếm 32% và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 441,7 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản.

Được biết trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Gỗ Trường Thành hoàn thành 25,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin mới lên