Tài chính

HoSE nhận hồ sơ niêm yết của CRV - công ty con vốn điều lệ hơn 6.700 tỷ đồng của TCH

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cho biết đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV.

HoSE nhận hồ sơ niêm yết của CRV - công ty con vốn điều lệ hơn 6.700 tỷ đồng của TCH

Dự án Golden Land Building do Tập đoàn Bất động sản CRV triển khai

Theo đó, HoSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Bất động sản CRV vào ngày 8/6 vừa qua. Trước đó, ở giai đoạn đầu năm 2022, Bất động sản CRV đã thực hiện đại chúng hóa và lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Theo tìm hiểu, Bất động sản CRV được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn thông qua các đợt phát hành, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Bất động sản CRV đã tăng vốn lên hơn 6.724 tỷ đồng vào đầu năm 2022 vừa qua.

Tính đến cuối quý I/2022, 3 cổ đông lớn của Bất động sản CRV là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) với tỷ lệ sở hữu 38,09%; Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) với tỷ lệ sở hữu 35,17% và Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang với tỷ lệ sở hữu 18,33%.

Trong đó, HHS và Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang là công ty con của TCH, do đó tỷ lệ quyền biểu quyết của TCH tại Bất động sản CRV là 81,668%, tỷ lệ lợi ích là 60,331%.

Được biết, ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT của TCH đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Bất động sản CRV. Ông Đỗ Hữu Hậu, Phó tổng giám đốc TCH đồng thời là thành viên HĐQT của Bất động sản CRV.

Ngành nghề chính của Bất động sản CRV là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng nhà để ở; xây dựng nhà không để ở; hoàn thiện công trình xây dựng.

Từ năm 2010 đến nay, Bất động sản CRV đã triển khai đầu tư từng cấu phần thuộc dự án Trung tâm thương mại Dịch vụ Golden Land Building tại số 275 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Trong năm 2020, công ty đã thực hiện bàn giao 106 căn hộ, 21 văn phòng và 4 gian hàng thuộc công trình cao tầng Gold Tower thuộc dự án Golden Land Building.

Trong thời gian tới, Bất động sản CRV sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện 3 dự án ở TP. Hải Phòng và Hoang Huy Commerce (tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng), Hoang Huy New City (tổng mức đầu tư hơn 1.692 tỷ đồng) và Hoang Huy Green River (tổng mức đầu tư hơn 13.945 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, năm 2021, Bất động sản CRV ghi nhân doanh thu hơn 410 tỷ đồng, giảm 24,4% so với mức thực hiện năm 2020. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 50%, đạt hơn 333 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 15% so với năm 2020, thu về hơn 432 tỷ đồng.

Kết quả này của năm 2021 mới chỉ hoàn thành 72% kế hoạch về doanh thu nhưng lại vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Năm 2022, Bất động sản CRV lên kế hoạch doanh thu "khủng", đạt 1.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng tăng trưởng tương đương, đạt 750 tỷ đồng.

Tin mới lên