Tài chính

HoSE nói gì về lộ trình khắc phục khả năng bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu của FLC?

(VNF) - HoSE cho biết căn cứ vào lộ trình khắc phục của Tập đoàn FLC, cơ quan này sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục.

HoSE nói gì về lộ trình khắc phục khả năng bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu của FLC?

HoSE nói gì về lộ trình khắc phục khả năng bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu của FLC?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản về việc khả năng đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC. Theo đó, vào ngày 18/8 vừa qua, HoSE đã nhận được công văn giải trình về lộ trình khắc phục các vi phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC).

Nhằm khắc phục nguy cơ bị đình chỉ, Tập đoàn FLC cho biết công ty dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 vào tháng 11/2022 để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022.

Như vậy, theo HoSE, Tập đoàn FLC có khả năng không công bố thông tin về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 đúng hạn (hạn công bố là ngày 29/8/2022). Việc chậm công bố thông tin về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 là hành vi tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

HoSE cho biết, căn cứ theo quy định về quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, HoSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch nếu Tập đoàn FLC tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét năm 2022 hoặc các quy định về công bố thông tin khác.

Căn cứ vào lộ trình khắc phục của Tập đoàn FLC, cơ quan này sẽ xem xét đưa chứng khoán ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục.

“Đối với trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày sở giao dịch chứng khoán xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất”, văn bản của HoSE nêu rõ.

Tin mới lên