Tài chính

HoSE xem xét đưa cổ phiếu ROS vào diện đình chỉ giao dịch

(VNF) - Hiện cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) đang thuộc diện hạn chế giao dịch theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

HoSE xem xét đưa cổ phiếu ROS vào diện đình chỉ giao dịch

HoSE xem xét đưa cổ phiếu ROS vào diện đình chỉ giao dịch

HoSE mới đây đã có thông báo gửi FLC Faros về việc nhắc nhở chậm nộp báo cáo tài chính quý II/2022. Theo đó, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Trong trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Tuy nhiên, HoSE cho biết đến hết thời hạn nộp báo cáo, cơ quan này vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý II/2022 của FLC Faros.

Theo quy định của pháp luật, cổ phiếu ROS đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch. HoSE cho biết sẽ thực hiện đưa cổ phiếu ROS vào diện đình chỉ giao dịch theo quy định.

Vừa qua, FLC Faros đã gửi công văn xin tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính quý II. Công ty này cho biết theo quy định, báo cáo tài chính quý phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên FLC Faros hiện chưa được Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi, nên chưa thể phát hành báo cáo tài chính quý II.

Được biết, cổ phiếu ROS của FLC Faros hiện đang trong diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 344/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022. Theo đó, cổ phiếu này chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và thoả thuận.

Nguyên nhân là do FLC Faros chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên