Nhân vật

HSBC bổ nhiệm ông Phương Tiến Minh làm Giám đốc khối Ngân hàng bán lẻ và Quản lý tài sản

(VNF) - Ông Phương Minh Tiến vừa trở thành người Việt đầu tiên nắm giữ vị trí Giám đốc toàn quốc khối Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý Tài sản Ngân hàng HSBC Việt Nam.

HSBC bổ nhiệm ông Phương Tiến Minh làm Giám đốc khối Ngân hàng bán lẻ và Quản lý tài sản

Ông Phương Minh Tiến vừa được bổ nhiệm vị trí Giám đốc toàn quốc khối Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý Tài sản HSBC Việt Nam.

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa bổ nhiệm ông Phương Tiến Minh vào vị trí Giám đốc Toàn quốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý Tài sản. Ông Phương Tiến Minh trở thành người Việt Nam đầu tiên nắm giữ vị trí quan trọng này tại ngân hàng.

Sau khi tốt nghiệp và làm việc một thời gian tại Mỹ, năm 2005 ông Phương Tiến Minh trở về Việt Nam và làm việc tại ngân hàng HSBC Việt Nam. Ông từng nắm giữ các vị trí Giám đốc Quan hệ khách hàng khối Khách hàng Doanh nghiệp; Giám đốc Sản phẩm và Giám đốc Cấp cao phụ trách Chiến lược và Phát triển Sản phẩm tại mảng Ngân hàng Bán lẻ và Quản trị Tài sản của HSBC Việt Nam.

Ở vị trí Giám đốc Cấp cao phụ trách Chiến lược và Phát triển Sản phẩm, ông Phương Tiến Minh được cho là "đã thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm thẻ - sản phẩm chủ đạo của ngân hàng HSBC thông qua các chương trình tiếp thị năng động, các sản phẩm sáng tạo và các chương trình gia tăng giá trị cho khách hàng".

Năm 2015, ông Phương Tiến Minh đã chuyển sang làm việc tại một ngân hàng Việt Nam, nắm giữ các vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ, Giám đốc phụ trách Chiến lược và Phát triển Sản phẩm và Giám đốc marketing khối Ngân hàng Bán lẻ.

Ông Phương Tiến Minh cũng từng làm việc tại một công ty bảo hiểm lớn tại Việt Nam với vai trò Phó Tổng Giám đốc Marketing vào năm 2016, trước khi nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Quản lý các kênh phân phối.

Báo cáo tài chính tóm tắt kiểm toán năm 2018 được ngân hàng công bố mới đây cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2018 của ngân hàng đạt mức kỷ lục 3.096 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước đó.

Mảng tín dụng tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi khi đem về 3.473 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 27%. Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về cho HSBC Việt Nam 782 tỷ đồng lãi thuần, tăng 17%. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 184 tỷ đồng lãi thuần, tăng gấp 6 lần.

Riêng mảng ngoại hối ghi nhận lãi thuần giảm, với mức giảm 10% xuống 671 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần năm 2018 của HSBC Việt Nam đạt 3.156 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước đó. Do trích lập dự phòng không đáng kể, chỉ gần 60 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước thuế của HSBC Việt Nam tăng 39% lên 3.096 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của HSBC Việt Nam cán mốc 100.000 tỷ đồng, đạt 100.732 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm.

Phần lớn tài sản của ngân hàng này nằm ở dư nợ cho vay khách hàng với 44.703 tỷ đồng, tăng 12% và dư nợ liên ngân hàng (tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác) với 33.532 tỷ đồng, tăng 8,4%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của HSBC Việt Nam đến hết ngày 31/12/2018 đạt 12.143 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 85.072 tỷ đồng, tăng 14%.

Tin mới lên