Tài chính

HSBC: Thiếu thông tin về chính sách thương mại đẩy doanh nghiệp Việt đến rủi ro

(VNF) - Theo ngân hàng HSBC, việc thiếu thông tin hoặc đánh giá thấp tác động của chính sách thương mại toàn cầu, chỉ tập trung vào chính sách ở phạm vi khu vực đang đặt các doanh nghiệp vào nhiều rủi ro.

HSBC: Thiếu thông tin về chính sách thương mại đẩy doanh nghiệp Việt đến rủi ro

Thiếu thông tin về chính sách thương mại đẩy doanh nghệp đến rủi ro

Ngân hàng HSBC nhận định, nhiều doanh nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ – xem việc mở rộng ra thị trường mới là cách quan trọng để tăng trưởng kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn các công ty đang đánh mất lợi thế cạnh tranh chỉ vì không nhận ra các chính sách thương mại đang thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào, và cơ hội dành cho họ nằm ở đâu trong những năm tới.

HSBC nhấn mạnh tới các doanh nghiệp tại Việt Nam. Mặc dù châu Âu và Mỹ là 2 thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam nhưng chỉ 31% cho rằng môi trường chính sách tại châu Âu có ảnh hưởng tích cực lên doanh nghiệp của họ trong khi 66% cho rằng không ảnh hưởng, 31% cho rằng môi trường chính sách tại Mỹ có ảnh hưởng tích cực và 60% cho rằng không liên quan. Tương tự, 74% doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng NAFTA không ảnh hưởng lên hoạt động kinh doanh của họ.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ về mức độ tác động của các chính sách ở những thị trường và khu vực gần hơn. Con đường và Vành đai của Trung Quốc, ASEAN 2025 là hai chính sách nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ các lãnh đạo doanh nghiệp.

74% doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng ASEAN 2025 có tác động tích cực lên doanh nghiệp của họ và chỉ 26% cho rằng không có ảnh hưởng. 50% doanh nghiệp tham gia khảo sát tại Việt Nam cho rằng CPTPP liên quan đến doanh nghiệp của mình và 63% doanh nghiệp Việt Nam cho biết CPTPP có ảnh hưởng tích cực đối với doanh nghiệp của họ trong khi 35% cho rằng không ảnh hưởng.

HSBC rằng doanh nghiệp cần có sự hiểu biết tốt hơn về toàn cảnh các chính sách thương mại trên toàn cầu và các chính sách, hiệp định khác nhau sẽ ảnh hưởng lên doanh nghiệp của họ như thế nào.  Chỉ có như vậy, doanh nghiệp tận dụng được các cơ hội phát triển được khai thác từ tự do hóa thương mại, kiểm soát tốt hơn các chi phí chuỗi cung ứng và duy trì được lợi thế cạnh tranh.

Tin mới lên