Ngân hàng

HSBC Việt Nam lãi kỷ lục 3.100 tỷ đồng năm 2018, thu nhập bình quân nhân viên 50 triệu đồng/tháng

(VNF) - Năm 2018, HSBC Việt Nam lãi trước thuế tới 3.096 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước đó. Tổng tài sản của ngân hàng này cũng cán mốc 100.000 tỷ đồng trong năm vừa qua. Trong khi đó, thu nhập bình quân nhân viên ở mức cao: 50,3 triệu đồng/người/tháng.

HSBC Việt Nam lãi kỷ lục 3.100 tỷ đồng năm 2018, thu nhập bình quân nhân viên 50 triệu đồng/tháng

HSBC Việt Nam lãi kỷ lục 3.100 tỷ đồng năm 2018, thu nhập bình quân nhân viên 50 triệu đồng/tháng

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính tóm tắt kiểm toán năm 2018 với lợi nhuận trước thuế kỷ lục 3.096 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước đó.

Mảng tín dụng tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi khi đem về 3.473 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 27%. Trong khi đó, mảng dịch vụ đem về cho HSBC Việt Nam 782 tỷ đồng lãi thuần, tăng 17%. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 184 tỷ đồng lãi thuần, tăng gấp 6 lần.

Riêng mảng ngoại hối ghi nhận lãi thuần giảm, với mức giảm 10% xuống 671 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần năm 2018 của HSBC Việt Nam đạt 3.156 tỷ đồng, tăng 36% so với năm trước đó. Do trích lập dự phòng không đáng kể, chỉ gần 60 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước thuế của HSBC Việt Nam tăng 39% lên 3.096 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của HSBC Việt Nam cán mốc 100.000 tỷ đồng, đạt 100.732 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm.

Phần lớn tài sản của ngân hàng này nằm ở dư nợ cho vay khách hàng với 44.703 tỷ đồng, tăng 12% và dư nợ liên ngân hàng (tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác) với 33.532 tỷ đồng, tăng 8,4%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của HSBC Việt Nam đến hết ngày 31/12/2018 đạt 12.143 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 85.072 tỷ đồng, tăng 14%.

Về thu nhập của cán bộ công nhân viên, phía HSBC Việt Nam cho biết năm 2018, tiền lương bình quân/người/năm của ngân hàng đạt 439 triệu đồng, tương đương 36,6 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân/người/năm đạt 604 triệu đồng/người/năm, tương đương 50,3 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập của cán bộ công nhân viên HSBC Việt Nam. Nguồn: Báo cáo tài chính tóm tắt kiểm toán năm 2018 của HSBC Việt Nam

Báo cáo của HSBC Việt Nam cũng cho biết, tỷ lệ nợ quá hạn năm 2018 của ngân hàng đạt 0,88%; tỷ lệ nợ xấu đạt 0,44%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14%.

Đáng chú ý, tỷ lệ dự trữ thanh khoản ở mức 26%, thấp hơn nhiều con số 47% của năm 2017.

Tin mới lên