Ngân hàng

HSBC Việt Nam lãi trước thuế 1.801 tỷ đồng trong năm 2016

(VNF) – HBSC Việt Nam lãi trước thuế 1.801 tỷ đồng trong năm 2016, tăng tới 46,5% so với năm 2015, chủ yếu do nhà băng này giảm mạnh chi phí hoạt động và chi phí trích lập dự phòng. Song song, tỷ lệ nợ xấu năm 2016 của HSBC Việt Nam ở mức khá thấp 0,84%, giảm đáng kể so với con số 1,06% của năm 2015.

HSBC Việt Nam lãi trước thuế 1.801 tỷ đồng trong năm 2016

Lãi trước thuế năm 2016 của HSBC Việt Nam đạt 1.801 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam), năm 2016, HSBC Việt Nam lãi trước thuế 1.801 tỷ đồng, tăng 46,5% so với con số 1.229 tỷ đồng của năm 2015.

Động lực tăng trưởng quan trọng của HSBC Việt Nam trong năm 2016 là mảng kinh doanh ngoại hối khi mảng này đem về lãi thuần tới 754 tỷ đồng, tăng mạnh 66,1%, tương đương tăng 300 tỷ đồng so với năm 2015.

Trong khi đó, mảng tín dụng – đầu tư tiếp tục là trụ cột của HSBC Việt Nam khi đem về 2.306 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong năm 2016, tăng nhẹ 2,2% so với một năm trước đó. Mảng hoạt động dịch vụ mặc dù vẫn đem về mức lãi thuần khá cao 628 tỷ đồng nhưng nếu so với năm 2015, mức lãi thuần này vẫn giảm nhẹ 1,7%.

Đáng chú ý, năm 2016, mảng mua bán chứng khoán đầu tư lại đem về cho HSBC Việt Nam mức lỗ thuần 35,8 tỷ đồng. Năm 2015, HSBC Việt Nam cũng lỗ ở mảng này, nhưng không đáng kể, chỉ 1,6 tỷ đồng. Lãi thuần năm 2016 từ các hoạt động khác của HSBC Việt Nam cũng kém khả quan hơn nhiều năm 2015, chỉ đạt 33,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với con só 128,9 tỷ đồng của năm 2015.

Như vậy, tổng thu nhập thuần năm 2016 của HSBC Việt Nam đạt 3.708 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,7% so với con số 3.509 tỷ đồng của năm 2015.

Sở dĩ lãi trước thuế năm 2016 của HSBC Việt Nam tăng gần gấp rưỡi so với năm 2015 trong khi tổng thu nhập thuần chỉ tăng vỏn vẹn 5,7% là do 2 nguyên nhân quan trọng.

Thứ nhất, chi phí hoạt động năm 2016 của HSBC Việt Nam giảm 10,8% so với năm 2015, từ mức 2.069 tỷ đồng xuống còn 1.845 tỷ đồng. Thứ hai, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2016 của HSBC Việt Nam cũng giảm mạnh, từ mức 210 tỷ đồng của năm 2015 xuống chỉ còn 61,5 tỷ đồng.

HSBC Việt Nam

HSBC Việt Nam đạt 1.801 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2016, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2015

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của HSBC Việt Nam đạt 71.138 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với hồi đầu năm, trong đó, dư nợ tín dụng đạt 32.507 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Về nguồn vốn, đến hết ngày 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của HSBC Việt Nam đạt 10.632 tỷ đồng, tăng 6,5%. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt mức 56.011 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,4%.

Năm 2016, nợ xấu của HSBC Việt Nam ở mức 428,9 tỷ đồng, chiếm 0,84% tổng dư nợ tín dụng, giảm khá mạnh so với con số 1,06% của năm 2015. Song song, tỷ lệ dự trữ thanh khoản của nhà băng này ở mức khá cao trong năm 2016, đạt 50%, tăng đáng kể so với con số 33% một năm trước.

Mặt khác, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của nhà băng này ở mức 16% trong năm 2016, giảm 4 điểm% so với con số 20% của năm 2015. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của HSBC Việt Nam ở mức 58% trong năm 2016, tăng tới 10 điểm% so với năm 2015.

Tin mới lên