Tài chính

HSC: MWG công bố thông tin về phương án phát hành riêng lẻ 6,7 triệu cổ phiếu

(VNF) – Theo báo cáo mới nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), Công ty cổ phần Thế giới di động (MWG) công bố phát hành riêng lẻ 6.700.000 cổ phiếu (tương đương 2,18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho 10 nhà đầu tư trong kế hoạch mua lại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG).

HSC: MWG công bố thông tin về phương án phát hành riêng lẻ 6,7 triệu cổ phiếu

Tổng cộng MWG sẽ phát hành 15.925.948 cổ phiếu trong tháng 12/2017.

Theo đó, đợt phát hành riêng lẻ này sẽ hoàn tất trong tháng 12 và giá chào bán dao động từ 90.000 – 110.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này cũng sát với dự báo của HSC, là 104.000 đồng/cổ phiếu theo báo cáo cập nhật vào tháng 8. Giá chào bán cũng thấp hơn 14% - 30% so với giá đóng cửa của cổ phiếu ngày 11/12/2017. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này (6,7 triệu cổ phiếu) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Cũng trong tháng 12, MWG sẽ phát hành 9.225.948 cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty (tương đương 3,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành bằng mệnh giá. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, trong đó mỗi năm sẽ có 25% cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng.

Sau hai đợt phát hành trên, room khối ngoại sẽ tăng thêm khoảng 5 triệu cổ phiếu. Tổng cộng MWG sẽ phát hành 15.925.948 cổ phiếu trong tháng 12/2017.

HSC dự báo doanh thu trong năm 2017 của MWG đạt 63.773 tỷ đồng (tăng trưởng 42,9%) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.211 tỷ đồng (tăng 40,1%). Còn trong năm 2018, doanh thu ước đạt 86.201 tỷ đồng (tăng trưởng 35,2%) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.911 tỷ đồng (tăng trưởng 31,6%).

Theo HSC, MWG sẽ đạt được điểm hòa vốn cho chuỗi Bách hóa xanh trong năm nay. Với việc chuỗi Bách hóa xanh được nhân rộng mạnh và đóng góp lợi nhuận trong năm sau, HSC tin rằng lợi nhuận của MWG sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2019 và theo đó định giá hiện tại có vẻ là rất rẻ.

HSC cho rằng MWG cuối cùng sẽ xây dựng thành công chuỗi Bách hóa xanh và nhân rộng trên cả nước mặc dù quá trình mở rộng từ TP. Hồ Chí Minh ra cả nước sẽ gặp phải những thách thức lớn về mặt logistic.

Tin mới lên