M&A

Hưng Thắng Lợi Gia Lai nâng tỷ lệ sở hữu HNG lên gần 10%

(VNF) - Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE:HNG) vừa cho biết Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã tiếp tục mua vào 37 triệu cổ phiếu HNG trong hai ngày 15 và 16/5/2019, mục đích nhằm đầu tư tài chính.

Hưng Thắng Lợi Gia Lai nâng tỷ lệ sở hữu HNG lên gần 10%

Hiện tại, thông qua Hưng Thắng Lợi,  Hoàng Anh Gia Lai sở hữu gián tiếp thêm cổ phần cũng như quyền tại HAGL Agrico.

Sau giao dịch, Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã nâng sở hữu tại HNG từ 5,6% (50 triệu cổ phiếu) lên thành 9,8% (87 triệu cổ phiếu).

Trong hai phiên giao dịch 15 và 16/5, mã HNG có giao dịch thỏa thuận tổng cộng 37 triệu cổ phiếu ở mức giá 16.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch hơn đạt 603,1 tỷ đồng.

Liên quan đến Hưng Thắng Lợi Gia Lai, đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã nhận chuyển nhượng 76,93 triệu cổ phiếu Hưng Thắng Lợi với giá 32.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 2.477 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu là 98% vốn. Giao dịch giữa HAGL và Hưng Thắng Lợi cũng nhằm thực hiện qua phương thức bù trừ với các khoản nợ phải thu. Theo đó, Hưng Thắng Lợi (cùng với đơn vị sở hữu 100% vốn là Phát Triển Nông nghiệp Đại Thắng) trở thành công ty con của HAGL (tỷ lệ nắm giữ 98% vốn).

Hiện tại, thông qua Hưng Thắng Lợi, Hoàng Anh Gia Lai gián tiếp sở hữu thêm cổ phần cũng như quyền tại HAGL Agrico.

Theo báo cáo tài chính quý I được công bố, HNG ghi nhận doanh thu thuần 340 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn đã chiếm tới gần 72% doanh thu khiến lãi gộp giảm sâu, chỉ còn 96 tỷ đồng, giảm tới 67% so với quý I/2018.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của HNG cũng giảm mạnh từ 143 tỷ đồng xuống còn hơn 13 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng thêm 23 tỷ đồng lên gần 188 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng thêm 48% và 30% so với quý I/2018.

Điểm sáng duy nhất trong quý I là HNG ghi nhận khoản lãi gần 5 tỷ đồng từ hoạt động của các công ty liên doanh liên kết trong khi cùng kỳ lỗ liên kết gần 23 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng báo lãi tới 157 tỷ đồng thay vì lỗ khác hơn 93 tỷ đồng tuy nhiên vẫn không đủ giúp HNG thoát lỗ.

Kết thúc quý I, HNG vẫn báo lỗ 99 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng đạt 21,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ HNG, khoản lỗ trước thuế 90 tỷ đồng bao gồm lỗ kinh doanh 247 tỷ đồng và lãi khác 157 tỷ đồng trong đó lỗ từ hoạt động kinh doanh chủ yếu là do chi phí lãi vay cao còn lãi khác là do nhóm công ty hoàn nhập một số khoản dự phòng.

Cụ thể, về hoạt động kinh doanh doanh thu giảm 39% vì doanh thu bán trái cây giảm 174 tỷ đồng do phần lớn diện tích chuối trồng mới năm 2018 chưa đến kỳ thu hoạch; doanh thu bán ớt giảm 53 tỷ đồng do diện tích trồng ớt giảm; doanh thu bán hàng hoá giảm 46 tỷ đồng do cùng kỳ công ty có nguồn thu phụ phẩm từ hoạt động chăn nuôi; doanh thu BĐS giảm 8 tỷ đồng do công ty đã bán hết căn hộ từ năm 2018.

Trong kỳ, HNG ghi nhận doanh thu bán mủ cao su tăng 63 tỷ đồng do sản lượng thu hoạch tăng.

Năm 2019, HNG đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu thuần 5.125 tỷ đồng, giảm gần 5%; lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỷ đồng, tăng 85% so năm trước.

 

Tin mới lên