Tài chính

Hưng Thịnh Incons sắp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%

(VNF) - Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Icons, HOSE: HTN) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021 vào ngày 28/10 tới đây.

Hưng Thịnh Incons sắp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%

Hưng Thịnh Incons sắp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12%

Cụ thể, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 25/11.

Với hơn 89,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi khoảng 106,9 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Xét tình hình kinh doanh, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Hưng Thịnh Icons đạt 3.246 tỷ đồng, tăng 13,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 162 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 7.458 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế ở mức 265 tỷ đồng, tăng 10%. Như vậy, kết thúc bán niên 2022, đơn vị đã hoàn thành 43,5% mục tiêu doanh thu.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của HTN đạt 8.803 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu kỳ. Cơ cấu tài sản nổi bật là sự gia tăng khá mạnh của các khoản phải thu ngắn hạn, sự sụt giảm đáng kể của hàng tồn kho. Tuy vậy, HTN vẫn có hơn 300 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng). Đây là lượng tiền tương đối dồi dào với một doanh nghiệp xây dựng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2022 là 7.164 tỷ đồng, tăng 16%, đại đa số là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản vay ngắn hạn tăng khá nhanh lên 2.899 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của HTN cũng có mức tăng 8% so với đầu năm, lên 1.638 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm 1.187 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng các khoản phải thu. Vẫn “bài thuốc” quen thuộc, Hưng Thịnh Icons đã lựa chọn đi vay để bù đắp dòng tiền. Trong kỳ, dòng tiền vay/trả của Công ty vẫn neo ở mức cao: 2.239 tỷ đồng/1.312 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 7% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp xây dựng này hiện phụ thuộc khá nặng nề vào vốn bên ngoài khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên tới 4,3 lần, chỉ tính riêng nợ vay đã gấp 1,76 lần vốn chủ sở hữu.

Hiện tại, Hưng Thịnh Incons đang là tổng thầu thi công nhiều dự án lớn như Richmond Quy Nhon, New Galaxy Nha Trang, Moonlight Centre Point, Bien Hoa Universe Complex, New Galaxy, Ho Tram Complex, Vung Tau Pearl, Quy Nhon Melody, Grand Center Quy Nhon, Q7 Saigon Riverside Complex…

Tin mới lên