Bất động sản

Hưng Yên cho Viglacera thuê gần 80ha đất làm khu công nghiệp 2.340 tỷ

(VNF) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định cho Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên thuê đất (lần 1) tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ.

Hưng Yên cho Viglacera thuê gần 80ha đất làm khu công nghiệp 2.340 tỷ

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ có tổng vốn đầu tư 2.348 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên quyết định cho Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên thuê 797.263,6 m2 đất, gồm: 582.020,4 m2 đất để xây dựng trung tâm điều hành khu công nghiệp và xây dựng nhà máy công nghiệp; 98.291 m2 đất trồng cây xanh; 28.752,3 m2 đất mương thủy lợi bao khu công nghiệp; 88.199,9 m2 đất làm đường giao thông để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ.

Thời hạn thuê đất tính từ ngày ký quyết định cho thuê đất đến ngày 30/5/2068. Hình thức thuê đất theo quyết định là nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, diện tích được thuê, triển khai dự án đúng tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp đất được cho thuê mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì chủ đầu được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ tháng 7/2018 và do Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô diện tích đất sử dụng 280ha với tổng vốn đầu tư 2.348 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 352 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15% tổng vốn đầu tư.

Hồi tháng 5/2020, Công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên về đề xuất thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ.

Thời điểm đó, UBND tỉnh Hưng Yên giao ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có văn bản trả lời, hướng dẫn Công ty Cổ phần khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên và các nhà đầu tư các thủ tục đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp, còn thủ tục cho thuê đất phải chờ nghị định của Chính phủ.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên là công ty con của Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC), đi vào hoạt động từ tháng 7/2016; có trụ sở tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Năm 2020, Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 9.433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, giảm 7% và 12% so với cùng kỳ năm 2019. Với kết quả này, doanh nghiệp chi trả cổ tức với tỷ lệ 11%.

Năm 2021, Viglacera đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 19% so với thực hiện năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 12%.

Tin mới lên