Thị trường

Hưng Yên muốn dừng khu đô thị đại học hơn 5.500 tỷ đồng sau 13 năm triển khai

(VNF) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa trình Thủ tướng xin kết thúc việc triển khai Đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến sau 13 năm triển khai không hiệu quả.

Hưng Yên muốn dừng khu đô thị đại học hơn 5.500 tỷ đồng sau 13 năm triển khai

Đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến được phê duyệt năm 2009, quy mô sử dụng đất khoảng 1.000ha, gồm đất xây dựng các cơ sở đại học, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ khoảng 700ha, đất xây dựng đô thị khoảng 300ha tại TP. Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, quy mô đào tạo khoảng 80.000 sinh viên và khoảng 500 - 1.000 cán bộ, nhân viên của các cơ sở nghiên cứu.

Khu đô thị đại học Phố Hiến chậm tiến độ sau 13 năm triển khai 

Về nguồn vốn đầu tư, khu đại học Phố Hiến theo phê duyệt ban đầu có chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khoảng 5.530 tỷ đồng, trong đó tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng 300ha đất đô thị trong khu đô thị đại học khoảng 4.800 tỉ đồng, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác 730 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đề án theo phê duyệt từ năm 2009-2020, tuy nhiên đến nay khu đô thị đại học này chỉ hoàn thành được một số tuyến đường trục chính theo quy hoạch.

Khu đại học Phố Hiến kỳ vọng sẽ đón nhận nhiều trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp gắn với chuyển giao công nghệ cao. Khi đó, cùng với cả nước Khu đại học Phố Hiến sẽ là một trong những “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là cơ hội tiếp nhận nhiều nhân lực trẻ, dân số có hàm lượng chất xám cao, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là đào tạo và du lịch... 

Tuy nhiên, trong số hơn chục trường đại học dự kiến chuyển về xây dựng cơ sở đào tạo tại khu đại học Phố Hiến, chỉ có hai trường về đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo tại khu đại học Phố Hiến là Trường đại học Chu Văn An và Trường Đại học Thủy lợi. Bên cạnh đó, có bốn khu dân cư đã được xây dựng trong khu đại học Phố Hiến.

Từ tình hình triển khai xây dựng khu đại học Phố Hiến quá chậm, không phát huy hiệu quả như mục tiêu đề ra, Hưng Yên kiến nghị Thủ tướng cho dừng thực hiện Đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến. Tỉnh cam kết giữ lại 200ha đất trong khu đại học để tiếp tục nhận các cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp có nhu cầu xây dựng cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại khu đại học Phố Hiến.

Tin mới lên