Tài chính

Hưởng lợi lớn từ giá heo, Vissan vẫn không thể tạo đột biến về lợi nhuận

(VNF) – Dù doanh thu gần như không tăng nhưng do hưởng lợi từ việc giá heo rớt mạnh, lợi nhuận gộp nửa đầu năm 2017 của Vissan vẫn tăng tới 33,7%, đạt 492 tỷ đồng. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế của Vissan chỉ tăng 14,6%, đạt vỏn vẹn 91,2 tỷ đồng do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng rất mạnh.

Hưởng lợi lớn từ giá heo, Vissan vẫn không thể tạo đột biến về lợi nhuận

Dù hưởng lợi lớn từ việc giá heo rớt mạnh nhưng Vissan vẫn không thể tạo đột biến về lợi nhuận do chi phí tăng cao

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, theo đó, doanh thu thuần nửa đầu năm 2017 của Vissan đạt 1.874 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, do giá thịt heo rớt mạnh nên tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của Vissan cũng giảm mạnh, từ mức 79,86% xuống mức 73,69%, lợi nhuận gộp theo đó tăng mạnh từ 368 tỷ đồng lên 492 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,7%.

Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2017 của Vissan chỉ tăng 14,6%, đạt vỏn vẹn 91,2 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Vissan tăng mạnh, lần lượt 23,2% và 80,5%, tương ứng đạt 255 tỷ đồng và 144 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Vissan ở mức 1.505 tỷ đồng, tăng nhẹ 5 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó, phần lớn tài sản phân bổ vào tài sản cố định (463 tỷ đồng), tiền và các khoản tương đương tiền (377 tỷ đồng) và hàng tồn kho (352 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2017 của Vissan đạt 913 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 562 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,3%, trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 217 tỷ đồng, giảm 4,4%.

Tin mới lên