Tài chính

Huy động được hơn 26.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Tháng 11/2019, HNX đã tổ chức 25 phiên đấu thầu trái phiếu, huy động được 26.126 tỷ đồng,

Huy động được hơn 26.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ

Tháng 11/2019, HNX đã tổ chức 25 phiên đấu thầu trái phiếu, huy động được 26.126 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 11/2019, HNX đã tổ chức 25 phiên đấu thầu trái phiếu, huy động được 26.126 tỷ đồng, tăng 29% so với tháng 10/2019; trong đó, có 13.729 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành và 12.397 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tỷ lệ giá trị trúng thầu trái phiếu Chính phủ so với giá trị gọi thầu tháng 11 đạt 74,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 11 gấp 2,6 lần khối lượng gọi thầu.

Về lãi suất, so với tháng 10, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tháng 11 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,01 - 0,48%/năm; trong đó, lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 5 năm và 20 năm giảm mạnh nhất, ở mức giảm 0,48%/năm và 0,30%/năm.

Trong 11 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động được 204.009 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 81,6% kế hoạch phát hành năm 2019.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 11/2019, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.526 tỷ đồng/phiên, tăng 18,6% so với tháng 10. Giá trị giao dịch mua bán lại (Repos) đạt 40,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 1,8% so với tháng 10.

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,15 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 130.800 tỷ đồng, tăng 5,1% về giá trị so với tháng 10.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 836 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 90.200 tỷ đồng, tăng 13,3% về giá trị so với tháng 10.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4.700 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5.300 tỷ đồng, không có giao dịch bán repos của nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 600 tỷ đồng.

Tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến 30/11/2019 đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng.

Tin mới lên