Đô thị

Hủy kết quả đấu giá trái luật, UBND TP. Đà Nẵng thua kiện Công ty Vipico

TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên hủy toàn bộ Quyết định 5443 của UBND TP. Đà Nẵng về hủy kết quả đấu giá khu đất A20 bán đảo Sơn Trà của công ty Vipico do ban hành Quyết định 5443 trái quy định pháp luật.

Hủy kết quả đấu giá trái luật, UBND TP. Đà Nẵng thua kiện Công ty Vipico

Khu đất A20 tại đường Võ Văn Kiện, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Sau 2 ngày xét xử, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico, đồng thời tuyên hủy toàn bộ Quyết định hành chính trái pháp luật 5443 pháp luật của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hủy Quyết định 4105 về công nhận kết quả đấu giá của công ty Vipico về khu đất A20 tại đường Võ Văn Kiện, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Đồng thời, HĐXX tuyên đình chỉ xét xử một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico về việc bồi thường thiệt hại.

TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên hủy Quyết định 5443 của UBND thành phố Đà Nẵng về hủy kết quả đấu giá của Công ty Vipico.

Theo HĐXX, căn cứ UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quyết định 5443 hủy Quyết định 4105 về hủy kết quả công nhận đấu giá của Vipico là không có cơ sở pháp lý. Thứ nhất công ty Vipico đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào ngày 9/2/1018, đồng thời lý do công ty Vipico nộp tiền chậm không thuộc một trong các trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại điều 72 Luật Đấu giá tài sản và điều 22 Quy chế bán đấu giá…; thứ 3 trình tự phạm vi nộp tiền sử dụng đất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 43 mà thuộc phạm vi điều chỉnh của NĐ 45,46.

Đồng thời, Nghị định 45 cũng là căn cứ để phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất… Do đó, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 5443 là trái quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 27/6/2017, Công ty cổ phần Vipico được Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng công nhận đơn vị trúng đấu giá với mức giá cao nhất đối với Khu đất A20 với diện tích 11.487 m2 và giá trúng đấu giá 56.800.000đ/1m2.

Ngày 28/7/2017, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4105 về việc công nhận kết quả đấu giá khu đất A20 này.

Ngày 21/9/2017, Cục Thuế Đà Nẵng ban hành thông báo về việc nộp tiền sử dụng đất, thuê đất và thông báo nộp lệ phí trước bạ, theo đó, Công ty Vipico phải nộp số tiền 652 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chia làm 2 đợt, mỗi đợt 50%. Đợt 1 vào ngày 20/10/2017, đợt 2 vào ngày 9/12/2017. 

Ngày 12/10/2017, Cục Thuế TP. Đà Nẵng ban hành thông báo điều chỉnh thông báo ngày 21/9 với nội dung thời hạn người sử dụng đất nộp đủ tiền ngân sách nhà nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo, nếu quá thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế thì hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền cọc nộp ngân sách theo quy định tại Quyết định 01/2015/QĐ-UBND thành phố ngày 15/1/2015 của UBND TP. Đà Nẵng.

Qua quá trình thực hiện thông báo của Cục Thuế, ngày 20/10/2017, Công ty Vipico thanh toán đợt 1 số tiền 326,7 tỷ đồng. Ngày 9/2/2018, nộp trễ 52 ngày so với thông báo của cơ quan thuế với số tiền 326,4 tỷ đồng và đóng tiền phạt nộp chậm vào ngân sách.

Ngày 16/11/2018, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5443 hủy Quyết định 4105 ngày 28/7/2017 về công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Lý do hủy, vì Công ty Vipico không thực hiện đúng cam kết tại phiếu đăng ký tham gia đấu giá; phương án đấu giá tại Quyết định 1228 ngày 7/3/2016 của UBND TP. Đà Nẵng và quy chế tổ chức cuộc đấu giá; đồng thời thu tiền cọc nộp vào ngân sách nhà nước thành phố theo quy định.

Ngày 28/11/2018, Công ty Vipico đã có đơn khởi kiện UBND TP. Đà Nẵng, yêu cầu TAND TP. Đà Nẵng hủy toàn bộ Quyết định số 5443 ngày 16/11/2018 của UBND TP. Đà Nẵng về việc Hủy Quyết định số 4105 ngày 28/7/2017 của UBND TP. Đà Nẵng về việc công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt đã nêu trên. 

Tháng 2/2019, Công ty Vipico tiếp tục có đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu UBND TP. Đà Nẵng phải bồi thường số tiền thiệt hại là 115 tỷ đồng.

Tin mới lên