Tài chính

Hủy niêm yết SD7, L44, KHL và PXA trên HNX vì thua lỗ liên miên

(VNF) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo sẽ hủy niêm yết 4 cổ phiếu SD7, L44, KHL và PXA với tổng số lượng là 41,6 triệu cổ phiếu. Lý do hủy niêm yết vì các công ty này đều lỗ lũy kế trong nhiều năm liên tiếp.

Hủy niêm yết SD7, L44, KHL và PXA trên HNX vì thua lỗ liên miên

SD7, L44, KHL và PXA bị hủy niêm yết trên HNX vì thua lỗ liên miên

HNX thông báo hủy niêm yết cổ phiếu SD7 của công ty Cổ phần Sông Đà 7 kể từ 25/5. Số lượng ngừng giao dịch tại HNX là 10,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị theo mệnh giá 106 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do SD7 có kết quả kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tiếp. Trong đó, năm 2015 lỗ 14,6 tỷ, năm 2016 lỗ 211,3 tỷ và năm 2017 lỗ tiếp 17,6 tỷ đồng. Mới nhất, công ty lại tiếp tục lỗ thêm gần 2 tỷ trong quý I/2018.

Vào ngày 1/6 tới đây, cổ phiếu L44 của công ty Cổ phần Lilama 45.4 và KHL của công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long sẽ cùng hủy niêm yết.

4 triệu cổ phiếu L44 buộc phải hủy niêm yết vì tổng số lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán tính đến 31/12/2017 đã vượt vốn chủ sở hữu thực góp.

Năm 2017, Lilama ghi nhận mức doanh thu gần 61 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán lại cao hơn doanh thu. Sau khi trừ đi hết các chi phí, năm 2017 công ty lỗ 113,3 tỷ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu bị âm 81 tỷ đồng.

12 triệu cổ phiếu KHL sẽ giao dịch lần cuối cùng trên HNX vào ngày 31/5. Nguyên nhân rời sàn là do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Cuối cùng, 15 triệu cổ phiếu PXA của công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 5/6, tương ứng giá trị hủy niêm yết theo mệnh giá 150 tỷ đồng.

Lý do bị hủy niêm yết là lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2017 theo BCTC kiểm toán năm 2017, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định.

Trên BCTC kiểm toán năm 2017, PXA lỗ hơn 22,1 tỷ đồng, còn năm 2016 đã lỗ hơn 20 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2017 lên trên 151,68 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ thực góp 150 tỷ đồng. Như vậy PXA đã lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp.

Từ khoá: L44, KHL, SD7, PXA, hủy niêm yết,
Tin mới lên