Tài chính

Hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu Xây lắp Dầu khí từ 9/6

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định về việc hủy niêm yết bắt buộc với toàn bộ cổ phiếu PVX từ ngày 9/6.

Theo thông báo từ HNX, toàn bộ 400 triệu cổ phiếu PVX của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 9/6, do thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Trong đó, tổ chức kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2019 của công ty này vì lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán.

Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của PVC vẫn chìm trong khó khăn khi doanh thu công ty giảm tới 42%, đạt 1.939 tỷ đồng và lỗ ròng sau thuế 357 tỷ.

Trong 2 năm liền trước, doanh thu của doanh nghiệp xây lắp này liên tục đi xuống và lỗ ròng hàng trăm tỷ mỗi năm. Tính đến cuối 2019, lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là gần 3.900 tỷ đồng.

Cùng với việc thua lỗ kéo dài, khó khăn về nguồn tiền đã khiến PVC đối mặt tình trạng thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Theo giải trình từ phía công ty, ghi nhận trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận của công ty mẹ và hợp nhất nhiều năm liền từ 2017 đến nay đều thua lỗ.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế trên bảng cân đối kế toán đến cuối năm 2019 của công ty mẹ cũng đã âm 3.559 tỷ.

Lãnh đạo công ty này cũng thừa nhận, các công ty con, liên kết và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp hầu hết đều hoạt động trong tình trạng thua lỗ những năm qua. Nguyên nhân đến từ nguồn công việc rất hạn chế, thị trường bất động sản gặp khó khăn, các dự án dừng, giãn tiến độ.

Điều này khiến nguồn thu của công ty không đủ bù đắp các chi phí phát sinh như phí quản lý, lãi vay, công nợ tồn đọng khó thu hồi… Trên báo cáo tài chính của công ty mẹ PVC cũng phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

Tình trạng khó khăn tiếp tục diễn ra trong quý I năm nay khi doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt 265 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Kết quả, PVC lỗ ròng thêm 40 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 1 tỷ). Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đã là âm gần 29 tỷ.

Trong năm 2020 này, lãnh đạo công ty dự kiến ghi nhận 1.700 tỷ đồng doanh thu hợp nhất nhưng không đưa ra số liệu kế hoạch lợi nhuận. Mục tiêu của công ty chỉ là cố gắng giảm lỗ tối đa.

400 triệu cổ phiếu PVX hiện niêm yết trên sàn HNX với giá giao dịch 800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 15/5), tương đương vốn hóa công ty này chỉ vào khoảng 320 tỷ đồng, dù vốn điều lệ lên tới 4.000 tỷ.

Trên thị trường tài chính, PVC cũng từng là một trong những doanh nghiệp dầu khí đình đám giai đoạn 2010-2012. Có thời điểm doanh thu năm của công ty này đạt trên dưới 10.000 tỷ đồng và hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm.

Giai đoạn trước 2010, PVC từng tích lũy được khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới gần 6.000 tỷ đồng nhưng sau nhiều năm liền thua lỗ, khoản tích lũy này đã bị bào mòn đến số âm.

Tin mới lên