Tài chính

IDI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, ngưng huy động vốn trái phiếu trong năm 2022

(VNF) - Đồng thuận với đó, IDI có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng.

IDI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 6 lần, ngưng huy động vốn trái phiếu trong năm 2022

IDI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 6 lần, ngưng huy động vốn trái phiếu trong năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (HoSE: IDI) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức ngày 10/4 tại tỉnh An Giang.

Hội đồng quản trị có tờ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm nay, với doanh thu thuần mục tiêu 8.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 45% và gấp 6,3 lần thực hiện năm 2021.

Đồng thuận với đó, IDI có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng.

Tại đại hội tới, IDI sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là ông Đinh Văn Thép, sinh năm 1961, làm việc trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn - du lịch.

Đáng chú ý, việc thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021 cũng sẽ được đề cập trong đại hội lần này. Nguyên nhân là do trong năm vừa qua, IDI đã huy động được các nguồn vốn phù hợp cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư nên công ty chưa thực hiện việc phát hành trái phiếu mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

Nhìn lại năm 2021, IDI ghi nhận doanh thu thuần 5.720 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 143 tỷ đồng, tăng trưởng 33,6%. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền, tương ứng số tiền trên 340 tỷ đồng, sẽ được thực hiện trong quý II hoặc III.

Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT IDI, cho biết nhu cầu tiêu dùng phục hồi mạnh ở các thị trường chính đẩy doanh nghiệp vào tình huống sản xuất không kịp trả đơn hàng. Doanh nghiệp phải tính toán tăng công suất hoạt động để đáp ứng các đơn hàng tăng mạnh trong năm nay.

Ông Tuấn cũng thông tin rằng công ty đã ký đủ đơn hàng xuất khẩu đến hết quý II năm nay. Đồng thời, đơn vị cũng đã chuẩn bị kho hàng dự trữ lên đến 1.400 tỷ đồng cá tra giá rẻ (17.000 - 18.000 đồng/kg) cho đợt nhu cầu thị trường phục hồi này, đặc biệt là Mexico và Brazil, nơi IDI chiếm thị phần lớn.

Tin mới lên