Tài chính

IDI: Lợi nhuận sau thuế quý II tăng gấp 8,5 lần cùng kỳ

(VNF) - Lợi nhuận sau thuế quý II và lũy kế 6 tháng của IDI đều tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ năm 2021.

IDI: Lợi nhuận sau thuế quý II tăng gấp 8,5 lần cùng kỳ

IDI: Lợi nhuận sau thuế quý II tăng gấp 8,5 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI (HoSE: IDI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II. Theo đó, doanh thu thuần ghi nhận hơn 2.385 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn tăng nhẹ hơn ở mức 16%, kéo biên lãi gộp của IDI tăng từ 7,9% (quý II/2021) lên gần 18%.

Lợi nhuận gộp tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 429 tỷ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng lần lượt 35% và tăng 119%, tương đương đạt gần 94 tỷ đồng và 118 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11% còn 10 tỷ đồng.

Chốt quý II, IDI báo lãi sau thuế hơn 229 tỷ đồng, gấp 8,5 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của IDI lần lượt đạt 4.257 tỷ đồng và hơn 430 tỷ đồng, tương ứng tăng 33% và tăng 796% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình, IDI cho biết tăng trưởng lợi nhuận đạt được trong kỳ là nhờ công ty chủ động được nguồn nguyên liệu giá tốt và giá xuất khẩu trên thị trường tăng cao so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty ký thêm hợp đồng dịch vụ cho thuê tài chính làm tăng lợi nhuận khác thêm hơn 3 tỷ đồng trong kỳ.

Tính tới cuối quý II, tổng tài sản của IDI đạt hơn 8.125 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho đạt hơn 1.313 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 3.065 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,7% và 14,8%.

Về nợ phải trả, trong số hơn 4.550 tỷ đồng nợ phải trả, IDI có hơn 3.617 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và hơn 258 tỷ đồng là nợ dài hạn.

Năm 2022, IDI đặt kế hoạch doanh thu 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 51% kế hoạch về doanh thu và 47,8% kế hoạch về lợi nhuận.

Tin mới lên