Tài chính

IDICO chốt quyền phát hành 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức

(VNF) - Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO, HNX: IDC) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

IDICO chốt quyền phát hành 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức

IDICO chốt quyền phát hành 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Theo đó, IDICO sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01, cổ đông tại ngày chốt danh sách sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của IDICO.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 28/6/2022.

Sau phát hành, vốn điều lệ của IDICO sẽ tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng.

IDICO thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 ở mức 40%, trong đó 30% bằng  tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Được biết, công ty đã tạm ứng 24% cổ tức tiền mặt và còn 6%, dự kiến sẽ thực hiện trong quý II, quý III/2022, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định. Năm 2022, công ty tiếp tục đặt kế hoạch cổ tức 40%.

Trong năm 2022, IDICO dự kiến tổng doanh thu 7.971 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.765 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,9% và 88,48% so với thực hiện trong năm 2021.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch đầu tư 2.673,4 tỷ đồng. Trong đó, tập trung dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh 1.165,7 tỷ đồng; 429,5 tỷ đồng dự án khu công nghiệp Cầu Nghìn; 282,1 tỷ đồng Thuỷ điện Đak Mi 3…

Trong đó, riêng quý I, doanh thu thuần của IDICO đạt 1.673 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 356 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 3,3 lần.

Như vậy sau 3 tháng, IDICO đã hoàn thành gần 13% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong một diễn biến mới đây, IDICO đã bầu bà Nguyễn Thị Như Mai giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty thay cho ông Lê Bá Thọ.

Như vậy, HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 -2023 sẽ gồm 5 người là ông Đặng Chính Trung (Tổng giám đốc), ông Nguyễn Cao Nguyên, bà Nguyễn Thị Như Mai, ông Tôn Thất Anh Tuấn và ông Nguyễn Duy.

Trước đó, ông Lê Bá Thọ đã có đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT IDICO nhiệm kỳ 2018 - 2023 với lý do bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này.

Tin mới lên