Tài chính

IDJ phát hành thành công 32,6 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 652 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) vừa thông báo đã phát hành thành công 32,6 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

IDJ phát hành thành công 32,6 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 652 tỷ đồng

IDJ phát hành thành công 32,6 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 652 tỷ đồng

Đây là số cổ phiếu IDJ phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện đợt phát hành này vào ngày 31/12/2020.

Kết quả có 1.745 nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu của IDJ, trong đó 97% là nhà đầu tư trong nước. Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối là 100%.

Qua đó, tổng số tiền IDJ thu được sau đợt chào bán này là hơn 326 tỷ đồng, đồng thời Công ty tăng vốn lên gấp đôi, là 652 tỷ đồng.

Được biết, trong đợt chào bán lần này, Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đã mua 2,3 triệu cổ phiếu từ số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Đồng thời, tổ chức này nâng tổng khối lượng đang sở hữu lên 3,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,06%) và chính thức góp mặt vào danh sách cổ đông lớn tại IDJ.

Như vậy, hiện IDJ có 3 cổ đông lớn gồm Công ty cổ phần Tập đoàn APEC Group (tỷ lệ 12,34%), Công ty cổ phần Đầu tư Apec Holdings (tỷ lệ 6,06%) và Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (tỷ lệ 5,06%)

Theo báo cáo tài chính kinh doanh năm 2020 của IDJ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 410,7 tỷ đồng, tăng 8,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 78, 8 tỷ đồng, tăng 170,8% so với năm 2019.

Năm 2020, IDJ đặt ra mục tiêu kinh doanh đạt 465 tỷ đồng doanh thu thuần và 74 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, IDJ đã hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của IDJ đạt 2.464 tỷ đồng, tăng thêm 1.074 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả còn 2.059 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/3, cổ phiếu của IDJ đứng tại mức giá 17.300 đồng/cổ phiếu, tăng 2,37% so với phiên ngày 4/3.

Tin mới lên