Đô thị

IDJ Việt Nam muốn rót 800 tỷ xây dựng Trung tâm khởi nghiệp tại Quảng Nam

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam vừa có đề xuất nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

IDJ Việt Nam muốn rót 800 tỷ xây dựng Trung tâm khởi nghiệp tại Quảng Nam

IDJ Việt Nam muốn rót 800 tỷ xây dựng Trung tâm khởi nghiệp tại Quảng Nam

Dự kiến dự án Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo có diện tích khoảng 20ha, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng. 

IDJ Việt Nam muốn xây dựng một tổ hợp trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo xoay quanh 4 lĩnh vực chính: công nghệ - giáo dục – sức khỏe – nghệ thuật. 

Cụ thể, với lĩnh vực công nghệ và nghệ thuật, IDJ Việt Nam sẽ đầu tư trung tâm khoa học và nghệ thuật; về giáo dục là học viện khởi nghiệp: vườn ươm doanh nghiệp, nghiên cứu công nghệ mới AI, IoT, bigdata, co-working space, lab; về sức khỏe là khu phát triển nông nghiệp hữu cơ, môi trường và sức khỏe bền vững, các khu phục vụ lưu trú cho chuyên gia và starup nước ngoài. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn xây dựng trung tâm hội nghị quốc tế cho khu vực miền Trung.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương liên quan để được giới thiệu địa điểm nghiên cứu, khảo sát và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Tin mới lên