Bất động sản

Indevco có thể bị thu hồi một phần diện tích tại dự án Công viên An Lạc rộng hơn 600ha

(VNF) - Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường căn cứ điều chỉnh quy hoạch phân khu được phê duyệt, tham mưu đề xuất UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất ngoài ranh giới điều chỉnh quy hoạch phân khu đã giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco thực hiện dự án Công viên An Lạc.

Indevco có thể bị thu hồi một phần diện tích tại dự án Công viên An Lạc rộng hơn 600ha

Công viên An Lạc rộng hơn 600ha

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây ban hành kết luận của Phó chủ tịch Cao Tường Huy tại cuộc họp về công tác triển khai quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Công viên An Lạc tại hai xã Vũ Oai và Hòa Bình, huyện Hoành Bồ.

Kết quả kiểm tra thực tế tại khu vực hai dự án cho thấy tại khu vực dự án Công viên An Lạc, hiện nay Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco mới triển khai được một phần của dự án (khu A) với diện tích khoảng 150ha trên tổng thể diện tích 612,47ha theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được huyện Hoành Bồ phê duyệt tháng 2/2018.

Các hạng mục khác theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt chưa được đầu tư, tuy nhiên công ty đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đã triển khai thi công một số hồ nước trong phần diện tích còn lại.

Còn tại khu vực dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn, trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh, hiện công ty đã triển khai đầu tư xây dựng xong các hạng mục công trình Nhà máy xử lý chất thải rắn và hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng) và đã đưa vào hoạt động thử nghiệm.

Để đảm bảo không lãng phí đất đai, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND huyện Hoành Bồ và các sở, ngành liên quan, rà soát lại toàn bộ các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh đối với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Công viên An Lạc và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm xử lý chất thải rắn, trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh;

Cập nhật hiện trạng dự án đã triển khai, điều chỉnh đưa phần diện tích chưa thực hiện đầu tư ra ngoài ranh giới quy hoạch phân khu; chỉ quy hoạch trên diện tích đã thực hiện đầu tư các hạng mục công trình của các dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/6.

Tỉnh Quảng Ninh cũng giao Sở Tài nguyên Môi trường căn cứ điều chỉnh quy hoạch phân khu được phê duyệt, tham mưu đề xuất UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất ngoài ranh giới điều chỉnh quy hoạch phân khu đã giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco thực hiện dự án để bàn giao lại cho UBND huyện Hoành Bồ quản lý quỹ đất trên sau khi thu hồi đảm bảo các quy định hiện hành;

Đồng thời, phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco và UBND huyện Hoành Bồ giải quyết những tồn tại, thủ tục sau khi thu hồi;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch phân khu được phê duyệt và dự án.

Theo tìm hiểu, Tập đoàn Indevco trụ sở tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, được thành lập năm 1996 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát triển hàng Công nghiệp Quảng Ninh với số vốn chỉ 600 triệu đồng.

Đến tháng 12/2007, công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco với vốn điều lệ tăng lên trên 1.388 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Đỗ Thành Trung.

Indevco tập trung vào các mảng như: khai thác và thu gom than; hoạt động dịch vụ lâm nghiệm, Trồng và chăm sóc rừng; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; dịch vụ lưu trú ngắn ngắn….

Năm 2010, Indevco từng lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Tin mới lên