Nhân vật

[Infographic] Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

(VNF) - Ngày 7/2, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

[Infographic] Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê quán tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông chính thức vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 9/9/1985. Ông có trình độ giáo sư, tiến sỹ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Vương Đình Huệ từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tin mới lên