Thị trường

[Infographic] FDI năm 2018: Việt Nam thu hút thêm 35,48 tỷ USD

(VNF) - Trong năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 35,48 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin mới lên