Tài chính

IPO Sông Đà: Sẽ bán 30% vốn cho nhà đầu tư chiến lược

(VNF) – Trong đợt IPO tới, Tổng công ty Sông Đà sẽ bán 30% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược, 18,82% vốn được đem đấu giá công khai, 0,183% cổ phần ưu đãi được bán cho người lao động. Còn lại 51% cổ phần Nhà nước sẽ nắm giữ đến hết năm 2019, năm 2020 thực hiện bán tiếp để giảm sở hữu xuống dưới 50%.

IPO Sông Đà: Sẽ bán 30% vốn cho nhà đầu tư chiến lược

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Được biết, Tổng công ty Sông Đà - CTCP có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là 450 triệu đồng cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó: 229.500.000 cổ phần nhà nước, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 822.000 cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ; 135 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; 84.768.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu theo quy định của pháp luật, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ cổ phần cụ thể bán cho nhà đầu tư chiến lược, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Sông Đà - CTCP thực hiện xử lý đất đai, thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 464 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Sông Đà - CTCP 412 người; số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 52 người.

Năm 2016, doanh thu của Tổng công ty Sông Đà đạt 13.599 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 370 tỷ đồng, hoàn thành 172% kế hoạch năm.

Năm 2017, Tổng công ty Sông Đà đặt kế hoạch đạt doanh thu 10.700 tỷ đồng, giảm 21,3% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch theo đó cũng giảm 13,5%, mục tiêu đạt 320 tỷ đồng.

Phía Tổng công ty Sông Đà cho biết, sở dĩ đơn vị này đặt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận thấp trong năm 2017 là do hầu hết các công trình thủy điện lớn trong nước thuộc thế mạnh của tổng công ty đã kết thúc.

Một khó khăn khác cũng được ban lãnh đạo Sông Đà chỉ ra là, hiện Sông Đà tham gia vào các phân khúc xây lắp khác đang phải cạnh tranh khốc liệt với doanh nghiệp trong và ngoài nước nên áp lực việc làm cho cán bộ công nhân viên và lực lược xe máy thiết bị của tổng công ty là rất lớn.

Tin mới lên