Học thuật

James Tobin là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu James Tobin (1918 - 2002) là ai?

James Tobin là ai?

James Tobin (1918 - 2002) là người nhận giải Nô ben 1981 về phương pháp phân tích các thị trường tài chính và mối liên hệ của chúng với chi tiêu và việc làm.

James Tobin (1918 - 2002) là người nhận giải Nô ben 1981 về phương pháp phân tích các thị trường tài chính và mối liên hệ của chúng với chi tiêu và việc làm. Là nhà kinh tế theo trường phái Keynes, từ lâu Tobin đã rất quan tâm đến mối liên hệ giữa các thị trường tài chính và tiền tệ. Ông làm phong phú thêm kho tàng lý thuyết của Keynes bằng cách đưa ra mô hình cân bằng tổng quát trên thị trường tài chính và thị trường vốn, hoàn chỉnh lý thuyết về đầu tư của Keynes và tìm cách phân tích các chính sách ổn định kinh tế của trường phái Keynes.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

James Tobin là một nhà kinh tế học người Hoa Kỳ. Trong cuộc đời của mình, ông từng hoạt động trong Hội đồng cố vấn kinh tế và Ủy ban Thống đống của Hệ thống Dự trữ Liên bang và giảng dạy tại các trường đại học Harvard và Yale. Ông là một đại biểu của trường phái Kinh tế học Keynes. Ông đã phát triển ý tưởng của kinh tế học Keynes, và ủng hộ chính phủ can thiệp để ổn định đầu ra và tránh suy thoái. Công việc nghiên cứu hàn lâm của ông bao gồm những đóng góp tiên phong trong việc nghiên cứu đầu tư, chính sách tiền tệ và tài chính cũng như thị trường tài chính. Ông cũng đề xuất một mô hình kinh tế lượng cho các biến nội sinh còn thiếu, được biết đến với tên gọi mô hình Tobit. Tobin được nhận giải Nobel Kinh tế năm 1981.

Ngoài các nghiên cứu hàn lâm, Tobin được biết đến rộng rãi cho các đề nghị của ông về một loại thuế cho giao dịch ngoại hối, bây giờ được biết đến cái tên là "thuế Tobin". Loại thuế này được thiết kế để giảm đầu cơ trong thị trường tiền tệ quốc tế, mà ông xem là nguy hiểm và không hiệu quả.

Tin mới lên