Ký kết đầu tư giữa Intracom và startup của Đỗ Thị Mỹ Diệu