Kết quả bình chọn chương trình Chọn xế yêu cùng VinFast