Tài chính

KBSV lãi sau thuế 175 tỷ sau 9 tháng, vượt gần 10% kế hoạch năm

(VNF) - 9 tháng đầu năm, KBSV ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 668 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và 66% so với cùng kỳ năm trước.

KBSV lãi sau thuế 175 tỷ sau 9 tháng, vượt gần 10% kế hoạch năm

KBSV lãi sau thuế 175 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt gần 10% kế hoạch cả năm

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa có một mùa kinh doanh khá hiệu quả.

Theo báo cáo tài chính quý III, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý đạt 226 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước; trong đó chiếm phần lớn là doanh thu môi giới với 96 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với quý III/2020.

Ngoài ra, lãi từ cho vay và phải thu ghi nhận tăng 69% lên mức 92 tỷ đồng.

Mảng tự doanh lại tăng trưởng âm trong quý vừa qua. Cụ thể, KBSV ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 3 tỷ đồng, giảm 46% cùng kỳ năm trước. Lãi từ khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ.

Khấu trừ các chi phí, KBSV báo lãi sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng 61% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động của KBSV đạt 668 tỷ đồng, tăng 50% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước.

Trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt gần 218 tỷ đồng và 175 tỷ đồng, tăng mạnh 66% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch đặt ra, KBSV đã vượt 7% kế hoạch doanh thu và vượt 9% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của KBSV đạt hơn 6.955 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Dư nợ phải thu của KBSV tăng 645 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 3.721 tỷ đồng, trong đó riêng dư nợ margin ghi nhận gần 3.463 tỷ đồng.

Mới đây, KBSV đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Trước đó, KBSV đã lên phương án chào bán hơn 138,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán là 1:0,82 và số cổ phần được quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

Nếu thành công chào bán toàn bộ như kế hoạch, KBSV sẽ thu về số vốn hơn 1.387 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.680 tỷ đồng lên hơn 3.067 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông có quyền tham gia đợt chào bán này đã được chốt vào 16 giờ ngày 6/9/2021. Thời gian chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần từ ngày 13/10 đến 16 giờ ngày 25/10/2021. Thời gian thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua từ ngày 13/10 đến 16 giờ ngày 3/11/2021.

Lần gần nhất, KBSV đã thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu qua 2 đợt vào năm 2018, tổng vốn điều lệ của KBSV tăng từ 300 tỷ đồng lên 1.680 tỷ đồng như hiện tại.

Tin mới lên