M&A

KDF: Trình kế hoạch sáp nhập vào KDC, tỷ lệ 1:1,3

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO – KIDO Foods (KDF) sẽ trình phương án sáp nhập vào Tập đoàn KIDO (KDC). Nguyên nhân là sau khi đại chúng hoá KDF, nhằm đa dạng hoá cơ cấu cổ đông, thu hút nhà đầu tư chiến lược và dòng tiền đầu tư trong và ngoài nước nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của cổ đông.

KDF: Trình kế hoạch sáp nhập vào KDC, tỷ lệ 1:1,3

Cụ thể, cổ phiếu KDF đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM vào năm 2017 nhưng thanh khoản thấp, chưa thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, chưa phản ánh đúng vị thế doanh nghiệp.

Còn về hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2017-2019, KDF dù tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành kem với thị phần tăng từ 38,1% (năm 2016) lên 41,4% (năm 2019), nhưng kết quả kinh doanh có nhiều biến động mạnh do phụ thuộc vào bối cảnh chung thị trường. Chẳng hạn, năm 2018, lợi nhuận của KDF chỉ đạt 27,4 tỷ đồng.

Năm 2020, những diễn biến bất lợi và khó lường do dịch bệnh bùng phát và lan rộng trên thế giới từ đầu năm đến nay đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi và thói quen tiêu dùng đối với các sản phẩm trong ngành hàng lạnh của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. 

Hiện cơ cấu cổ đông KDF có cổ đông lớn nhất là KDC năm 65% vốn. Theo HĐQT KDC, với cơ cấu cổ đông độc lập giữa hai công ty, KDC không thể tập trung toàn lực để hỗ trợ KDF cũng như giúp KDF tận dụng triệt để các lợi thế về tài chính, quản trị và chiến lược của tập đoàn mẹ. Do đó, HĐQT xác định, việc sáp nhập Kido Foods vào Kido là hoàn toàn cần thiết.

Theo phương án sáp nhập, KDC sẽ phát hành thêm 23 triệu cổ phần để hoán đổi 17,76 triệu cổ phiếu KDF, tương ứng 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của KDF, tỷ lệ hoán đổi 1:1,3 (1 cổ phiếu KDF sẽ đổi được 1,3 cổ phiếu KDC).

Theo HĐQT KDC, theo tỷ lệ hoán đổi đề xuất từ tổ chức thẩm định là 1:1,2, nhưng KDC mong muốn trả thêm cho cổ đông KDF một khoản thặng dư là 8,3% cho việc nắm giữ cổ phiếu KDC sau khi hoàn tất sáp nhập. 

Ngoài ra, với quy mô vốn điều lệ của KDC hiện nay là 2.556 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với vốn điều lệ của KDF. Do đó, tỷ lệ pha loãng cổ phiếu KDC sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo tỷ lệ 1:1,3 là 8,3%, không chênh lệch đáng kể so với khi thực hiện phát hành theo tỷ lệ do tổ chức thẩm định giá đề xuất. 

Doanh nghiệp Kido sau hợp nhất lên kế hoạch doanh thu 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 253 tỷ cho năm 2020. Sang năm 2021, doanh thu kỳ vọng đạt 10.800 tỷ đồng, lãi sau thuế 607 tỷ đồng. Cổ tức duy trì 16% cho 2 năm.

Công ty dự kiến lộ trình phương án sáp nhập sẽ kết thúc vào tháng 10, cổ phiếu KDC phát hành thêm chính thức được niêm yết.

Năm 2020, KDF đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.366 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,4%. Cổ tức năm 2020 dư kiến 30%/mệnh giá.  

Tin mới lên