Tài chính

KDH muốn niêm yết 2.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2022

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, công ty xin ý kiến cổ đông việc niêm yết trái phiếu được chào bán ra công chúng năm 2022 trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Thời gian lấy ý kiến đến trước 16h ngày 21/3/2022.

KDH muốn niêm yết 2.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2022

KDH xin ý kiến cổ đông việc niêm yết trái phiếu được chào bán ra công chúng.

Trước đó, KDH dự kiến phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 36 tháng với lãi suất giao động từ 9% đến tối đa 10%/năm. Số tiền dự kiến thu về là 2.000 tỷ đồng.

Được biết, KDH dự kiến dùng 1.600 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Phúc thông qua hình thức cho vay và 400 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thủy Sinh thông qua hình thức cho vay.

Tính tới 31/12/2021, KDH đang sở hữu 100% tại Nhà Khang Phúc, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà, đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Đồng thời, KDH đang sở hữu 99,43% vốn tại Bất động sản Thủy Sinh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Như vậy, KDH dự kiến huy động tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu để cho công ty con vay vốn.

Trước đó, KDH cũng vừa thông qua việc góp thêm vốn cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước với số vốn góp thêm là gần 350 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Gia Phước dự kiến tăng từ 250 tỷ đồng lên mức gần 600 tỷ đồng. Được biết, tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ sở hữu của Nhà Khang Điền tại Gia Phước là 99%.

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, Nhà Khang Điền có tổng cộng 13 công ty con sở hữu trực tiếp, 14 công ty con sở hữu gián tiếp được hợp nhất tại báo cáo tài chính. Các công ty này theo đó đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tương tự công ty mẹ.

Xét về tình hình kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần của KHD đạt 3.737 tỷ đồng, giảm 17% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.792 tỷ đồng, giảm 9%.

Nhờ tiết giảm được một số chi phí và đáng kể nhất vẫn là khoản lợi nhuận khác lên tới 184 tỷ đồng, KDH báo lãi trước thuế cả năm 2021 đạt 1.540 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế là 1.204 tỷ đồng, tăng 4,3%.

Năm 2021, KDH đặt mục tiêu doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 100% kế hoạch lợi nhuận.

Tin mới lên