Hồ sơ VNF

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Thanh Hoá

(VNF) - Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, nhu cầu về vốn cho phát triển nhà ở trong 5 năm khoảng 149.225 tỷ đồng.

Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Thanh Hoá

Thanh Hoá phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3793/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nhu cầu về vốn cho phát triển nhà ở trong 5 năm khoảng 149.225 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025, bình quân diện tích nhà ở toàn tỉnh đạt 28,6m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị 35m2 sàn/người, khu vực nông thôn 24,3m2 sàn/người, tổng diện tích tăng thêm đến 2025 khoảng 19.242.267m2, tương ứng khoảng 193.939 căn. Trong đó, tỷ lệ nhà ở bán kiên cố và kiên cố chiếm 97,9%, tỷ lệ nhà tạm giảm còn 1,5% trên tổng số nhà của tỉnh.

Quý độc giả quan tâm tới kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 tại Thanh Hoá tại đây.

Tin mới lên