Hồ sơ VNF

Kế hoạch Thanh tra năm 2018 của Bộ Xây dựng

Theo kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ Xây dựng, hàng loạt dự án bất động sản của những "ông lớn" như Geleximco, BIM Group, C.E.O Group, Bitexco, Tập đoàn Phúc Sơn… sẽ được đưa vào tầm ngắm.

Kế hoạch Thanh tra năm 2018 của Bộ Xây dựng

Dự án Starlake là một trong những dự án nằm trong danh sách thanh tra năm 2018.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1199/QĐ-BXD về kế hoạch thanh tra năm 2018. Theo đó, Bộ sẽ thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở tại một số dự án.

Quyết định nêu rõ giao Chánh Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và pháp luật khác có liên quan, định kỳ báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ theo quy định.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Quyết định Ban hành kế hoạch Thanh tra năm 2018 tại đây.

Tin mới lên