Tài chính

Kê khai sai thuế, vi phạm lập hoá đơn, Đạt Phương (DPG) bị xử phạt

(VNF) - Công ty Cổ phần Đạt Phương (HoSE: DPG) vừa công bố thông tin về việc công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiếm tra chấp hành pháp luật thuế theo quy định của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Kê khai sai thuế, vi phạm lập hoá đơn, Đạt Phương (DPG) bị xử phạt

Kê khai sai thuế, vi phạm lập hoá đơn, Đạt Phương (DPG) bị xử phạt.

Theo cơ quan thuế, DPG đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính lập hoá đơn GTGT không đúng thời điểm, kê khai thuế GTGT sai không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế.

Theo Cục Thuế Hà Nội, hành vi của DPG đã vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Đối với hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm quy định, DPG đã vi phạm quy định của pháp luật về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn.

Về hình thức xử phạt, DPG bị phạt tiền do có hành vi kê khai sai không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế. Mức phạt là 2,1 triệu đồng.

DPG cũng bị phạt tiền do có hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm quy định, mức phạt 6 triệu đồng. Tổng số tiền phạt DPG phải nộp là 8,1 triệu đồng.

Theo cơ quan thuế, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, DPG phải nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu quá thời hạn, DPG không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2021, DPG ghi nhận doanh thu đạt 458,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,1% và tăng 188% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,9% lên 53,1%.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng 84,4% lên 243,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 16% về 42,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 276,1% lên 42,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Được biết, năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần 2.756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 368,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 30,1% và 56,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 34,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 3,2% về 4.666,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.208,3 tỷ đồng, chiếm 47,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 625,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 610,6 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 496,6 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản.

Tin mới lên